Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 09.02.20063437-IV
Документ 3437-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.12.2011, підстава - 4061-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 10-11, ст.98 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010, ВВР, 2010, N 35-36,
ст.491
N 4061-VI ( 4061-17 ) від 17.11.2011, ВВР, 2012, N 10-11,
ст.73 }

З метою створення умов для реалізації громадянами України
своїх виборчих прав Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 4061-VI ( 4061-17 ) від 17.11.2011 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 лютого 2006 року
N 3437-IVвгору