Документ 3435-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.02.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.03.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Протоколів
N 12 та N 14 до Конвенції
про захист прав людини
і основоположних свобод
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.229 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод ( 994_537 ), підписаний від імені України
4 листопада 2000 року у м. Римі, та Протокол N 14 до Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну
систему Конвенції ( 994_527 ), підписаний від імені України
10 листопада 2004 року у м. Страсбурзі, ратифікувати (додається*).
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 лютого 2006 року
N 3435-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору