Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018343
Документ 343-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.05.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. № 343
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 343

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 6 Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 411 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 50, ст. 1610):

1) в абзаці четвертому слова “печаткою суб’єкта (за наявності)” замінити словами “підписом посадової особи”;

2) в абзаці п’ятому слова “, скріплений печаткою (за наявності)” виключити.

2. У Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 552 “Деякі питання організації фінансового моніторингу” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2120):

1) пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Реєстр ведеться в паперовому або електронному вигляді.

Сторінки реєстру, що ведеться в паперовому вигляді, повинні бути прошнуровані, засвідчені підписом керівника суб’єкта або відповідального працівника та зберігатися у суб’єкта.”;

2) у пункті 25 слова “, скріпленим печаткою (за наявності)” виключити.

3. У першому реченні пункту 5 Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2442), слова “, та скріплюється печаткою (за наявності) суб’єкта” виключити.вгору