Про порядок введення в дію Закону України "Про нотаріат"
Постанова Верховної Ради України від 02.09.19933426-XII
Документ 3426-XII, поточна редакція — Редакція від 01.12.2008, підстава - 614-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про нотаріат"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 39, ст.384 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008, ВВР, 2009, N 13, ст.161 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про нотаріат" ( 3425-12 )
з 1 січня 1994 року.
2. До приведення законодавства України у відповідність з
Законом України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) застосовуються акти
законодавства України в частині, що не суперечить цьому Законові.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Закону N 614-VI
( 614-17 ) від 01.10.2008 }

4. Кабінету Міністрів України до 1 квітня 1994 року: внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом
України "Про нотаріат" ( 3425-12 ); привести рішення Уряду України у відповідність із цим
Законом; розробити і затвердити нормативні акти, необхідні для
виконання положень цього Закону; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України їх нормативних актів, що суперечать вказаному
Закону.
5. Органам місцевої державної адміністрації привести прийняті
рішення у відповідність із Законом України "Про нотаріат"
( 3425-12 ).
6. Рекомендувати органам місцевої виконавчої влади Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя сприяти виділенню
приміщень для нотаріусів, які займаються приватною нотаріальною
діяльністю, з наданням пільг щодо стягнення орендної плати.
7. Вважати таким, що втратив чинність, Закон Української РСР
від 25 грудня 1974 року "Про державний нотаріат" ( 3377-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 1, ст.4; 1979 р., N 39,
ст.497).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 2 вересня 1993 року
N 3426-XIIвгору