Про порядок введення в дію Закону України "Про нотаріат"
Постанова Верховної Ради України від 02.09.19933426-XII
Документ 3426-XII, перша редакція — Прийняття від 02.09.1993
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про нотаріат"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 39, ст.384 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про нотаріат" ( 3425-12 )
з 1 січня 1994 року.
2. До приведення законодавства України у відповідність з
Законом України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) застосовуються акти
законодавства України в частині, що не суперечить цьому Законові.
3. Встановити, що без стажування і складання кваліфікаційного
іспиту до нотаріальної діяльності допускаються нотаріуси, які на
день набрання цим Законом чинності працювали в державних
нотаріальних конторах, а також посадові особи Міністерства
юстиції України, управлінь юстиції Ради Міністрів Республіки
Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій, робота яких безпосередньо пов'язана з керівництвом
та контролем за діяльністю нотаріату. Управління юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
вправі продовжувати строки дії трудових договорів з державними
нотаріусами, які не мають вищої юридичної освіти і призначені на
посаду до введення в дію Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ). Дія трудових договорів у таких випадках може бути
продовжена на строк не більше одного року з моменту набрання
чинності цим Законом, а щодо осіб, які навчаються у вищих
навчальних закладах (університеті, академії, інституті) - до
закінчення навчання.
4. Кабінету Міністрів України до 1 квітня 1994 року: внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом
України "Про нотаріат" ( 3425-12 ); привести рішення Уряду України у відповідність із цим
Законом; розробити і затвердити нормативні акти, необхідні для
виконання положень цього Закону; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України їх нормативних актів, що суперечать вказаному
Закону.
5. Органам місцевої державної адміністрації привести прийняті
рішення у відповідність із Законом України "Про нотаріат"
( 3425-12 ).
6. Рекомендувати органам місцевої виконавчої влади Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя сприяти виділенню
приміщень для нотаріусів, які займаються приватною нотаріальною
діяльністю, з наданням пільг щодо стягнення орендної плати.
7. Вважати таким, що втратив чинність, Закон Української РСР
від 25 грудня 1974 року "Про державний нотаріат" ( 3377-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 1, ст.4; 1979 р., N 39,
ст.497).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 2 вересня 1993 року
N 3426-XIIвгору