Документ 3424-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 4
Закону України "Про податок з доходів
фізичних осіб" щодо операцій з продажу
сільськогосподарської продукції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 26, ст.212 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Підпункт 4.3.36 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 25, ст. 345,
N 52, ст. 564; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N 13, ст. 230, NN 17-19,
ст. 267, N 21, ст. 302; 2006 р., N 13, ст. 110) доповнити абзацами
третім та четвертим такого змісту:
"Отримувач таких доходів подає податковому агенту довідку про
своє право на отримання доходу у джерела його виплати без
утримання податку.
Форма довідки, термін дії, порядок її видачі та застосування
розробляються центральним податковим органом за погодженням з
центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів
та затверджуються Кабінетом Міністрів України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 лютого 2006 року
N 3424-IVвгору