Документ 3423-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.02.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.03.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо захисту прав
інтелектуальної власності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 26, ст.211 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального кодексу України ( 2341-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) такі
зміни:
1. У статті 176:
в абзаці першому частини першої слова "у великому розмірі"
замінити словами "у значному розмірі";
в абзаці першому частини другої слова "в особливо великому
розмірі" замінити словами "у великому розмірі";
частину третю та примітку до статті викласти в такій
редакції:
"3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені службовою особою з використанням службового становища або
організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в
особливо великому розмірі, -
караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі
на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років або без такого та з конфіскацією всіх примірників творів,
матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань,
фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які
спеціально використовувалися для їх виготовлення.
Примітка. У статтях 176 та 177 цього Кодексу матеріальна
шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у
двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян, у великому розмірі - якщо її розмір у двісті і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян,
а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян".
2. У статті 177:
в абзаці першому частини першої слова "у великому розмірі"
замінити словами "у значному розмірі";
в абзаці першому частини другої слова "в особливо великому
розмірі" замінити словами "у великому розмірі";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені службовою особою з використанням службового становища або
організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в
особливо великому розмірі, -
караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі
на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років або без такого та з конфіскацією відповідної продукції та
знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її
виготовлення".
3. У статті 229:
в абзаці першому частини першої слова "у великому розмірі"
замінити словами "у значному розмірі";
в абзаці першому частини другої слова "в особливо великому
розмірі" замінити словами "у великому розмірі";
частину третю і примітку до статті викласти в такій редакції:
"3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені службовою особою з використанням службового становища або
організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в
особливо великому розмірі, -
караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі
на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років або без такого та з конфіскацією відповідної продукції та
знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її
виготовлення.
Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою в значному
розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі -
якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі -
якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 лютого 2006 року
N 3423-IVвгору