Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за віком
Постанова Верховної Ради України від 27.08.19933415-XII
Документ 3415-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.12.1993, підстава - 3653-XII

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 3653-XII ( 3653-12 ) від 25.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.467 )
Про підвищення мінімальних розмірів
заробітної плати та пенсії за віком
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 38, ст.380 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Установити з 1 вересня 1993 року мінімальну заробітну
плату у розмірі 20 тис. крб. на місяць і мінімальну пенсію за
віком у розмірі 40 тис. крб. на місяць.
Розмір мінімальної заробітної плати використовувати як
розрахунковий для визначення тарифних ставок, посадових окладів,
допомоги, пільг і компенсацій.
2. Кабінету Міністрів України:
з метою компенсації підвищення роздрібних цін на хліб і
хлібопродукти та плати на утримання житла установити додаткові
грошові виплати і визначити порядок проведення їх для різних
верств населення;
визначити, виходячи з нових рівнів мінімальної заробітної
плати і пенсії, розміри соціальних виплат (сім'ям з дітьми, по
безробіттю, тимчасовій непрацездатності тощо), стипендій студентам
вузів, аспірантам, докторантам, учням професійних
навчально-виховних закладів, цільової грошової допомоги
непрацездатним громадянам з мінімальними доходами;
переглянути неоподатковуваний мінімум доходів громадян та
ставки прогресивного оподаткування;
визначити порядок перерахунку державних пенсій, призначених
до введення нового розміру мінімальної пенсії за віком,
передбаченого пунктом 1 цієї Постанови, та джерела покриття цих
витрат;
скоригувати порядок регулювання фонду споживання підприємств,
установ і організацій у 1993 році.
3. Визнати такою, що втратила чинність з 1 вересня 1993 року,
Постанову Верховної Ради України від 1 червня 1993 р. N 3243-XII
( 3243-12 ) "Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати
та пенсії за віком" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 28, ст. 297).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 27 серпня 1993 року
N 3415-XIIвгору