Документ 3412-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.06.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про оперативно-розшукову діяльність"
щодо узгодження строку перевірки громадян
у зв'язку з допуском їх до державної таємниці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 50, ст.540 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. У частині четвертій статті 9 Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2001 р., N 14, ст. 72) слова
"один місяць" замінити словами "два місяці".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України і Службі безпеки України
протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести
свої нормативно-правові акти у відповідність із ним.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3412-VIвгору