Документ 3410-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.02.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.03.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 14 Закону України
"Про поховання та похоронну справу" щодо
безоплатного поховання інвалідів війни
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.197 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 14 Закону України "Про поховання та
похоронну справу" ( 1102-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 7, ст. 47) доповнити пунктом "г" такого змісту:
"г) інвалідів війни".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 лютого 2006 року
N 3410-IVвгору