Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 14.04.1997341
Документ 341-97-п, попередня редакція — Редакція від 18.10.1999, підстава - 1919-99-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 1997 р. N 341
Київ
Про Положення про Державну автомобільну інспекцію
Міністерства внутрішніх справ
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1919 ( 1919-99-п ) від 18.10.99 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державну автомобільну інспекцію
Міністерства внутрішніх справ (додається).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. N 341
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну автомобільну інспекцію
Міністерства внутрішніх справ
1. Державна автомобільна інспекція (далі - Державтоінспекція)
є складовою частиною системи МВС. До складу Державтоінспекції входять Управління
Державтоінспекції МВС, управління (відділи) Державтоінспекції
головних управлінь МВС у Автономній Республіці Крим, м. Києві та
Київській області, управлінь МВС в областях, м. Севастополі, від
діли (відділення) Державтоінспекції районних і міських органів
внутрішніх справ.
2. Державтоінспекція у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, цим Положенням, нормативними актами МВС.
3. Основними завданнями Державтоінспекції є: реалізація в межах своєї компетенції державної політики щодо
забезпечення безпеки дорожнього руху; організація контролю за додержанням законів, інших
нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху та охорони
навколишнього середовища від шкідливого впливу
автомототранспортних засобів (далі - транспортних засобів); удосконалення регулювання дорожнього руху з метою
забезпечення його безпеки та підвищення ефективності використання
транспортних засобів; виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього
руху, а також виявлення причин і умов, що сприяють їх вчиненню.
4. Державтоінспекція відповідно до покладених на неї завдань:
1) бере участь у розробленні проектів законів та інших
нормативних актів і документів, у тому числі правил, норм та
стандартів, державних і регіональних програм забезпечення безпеки
дорожнього руху і його учасників; 2) вносить пропозиції керівництву МВС стосовно розроблення
відомчих нормативних актів про дорожній рух, у тому числі разом з
іншими центральними органами виконавчої влади, які після їх
прийняття є обов'язковими для центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від
форм власності та господарювання (далі - центральні і місцеві
органи виконавчої влади та організації); 3) узагальнює практику застосування законодавства з питань
забезпечення безпеки дорожнього руху, розробляє і вносить
керівництву МВС пропозиції щодо його удосконалення; 4) здійснює контроль за дотриманням власниками (володільцями)
транспортних засобів, а також громадянами, посадовими і службовими
особами вимог Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ),
правил, норм та стандартів з питань забезпечення безпеки
дорожнього руху, які регламентують вимоги щодо: прав і обов'язків учасників дорожнього руху; організації дорожнього руху; допуску громадян до керування транспортними засобами,
реєстрації та обліку цих транспортних засобів; перевезення надгабаритних великовагових та небезпечних
вантажів; переобладнання та експлуатації транспортних засобів; підготовки та підвищення кваліфікації учасників дорожнього
руху; технічного стану транспортних засобів; виконання власниками автомобільних доріг, вулиць та
залізничних переїздів вимог безпеки дорожнього руху; виготовлення і застосування технічних засобів та
автоматизованих систем керування дорожнім рухом; охорони довкілля від шкідливого впливу транспортних засобів;
5) забезпечує безпеку учасників дорожнього руху, захист їх
прав та законних інтересів; 6) виявляє та вживає заходів до попередження і припинення
адміністративних правопорушень Правил дорожнього руху
( 1094-93-п ), забезпечує розгляд справ, віднесених до відання
Державтоінспекції; 7) здійснює профілактику правопорушень у сфері безпеки
дорожнього руху та серед його учасників, вносить до центральних і
місцевих органів виконавчої влади та організацій подання про
необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню таких
правопорушень; 8) бере участь в охороні громадського порядку та боротьбі із
злочинністю, в тому числі пов'язаною з використанням транспортних
засобів; 9) забезпечує захист власності учасників дорожнього руху,
транспортних засобів і вантажів від злочинних посягань; 10) виявляє і припиняє перевезення з порушенням законодавства
вантажів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
зброї, боєприпасів тощо; 11) здійснює в межах своєї компетенції відповідно до
законодавства заходи, спрямовані на розкриття злочинів, розшук
осіб, які їх вчинили; 12) забезпечує супроводження в установленому порядку
небезпечних, надгабаритних та великовагових вантажів, що
перевозяться транспортними засобами; 13) організовує супроводження і забезпечує безпечний рух
транспортних засобів спеціального призначення; 14) координує здійснення в Україні науково-технічних розробок
з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та їх впровадження у
практичну діяльність; 15) вивчає та бере участь у впровадженні в Україні
міжнародного досвіду з підвищення безпеки дорожнього руху; 16) здійснює контроль за дотриманням правил утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та правил кори
стування ними; 17) регулює дорожній рух, у тому числі з використанням
технічних засобів та автоматизованих систем; 18) вживає разом з відповідними центральними і місцевими
органами виконавчої влади та організаціями заходів щодо
запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму та
порушенням Правил дорожнього руху неповнолітніми; 19) приймає державні іспити на отримання права керування
транспортними засобами, видає посвідчення на право керування цими
засобами; 20) здійснює державну реєстрацію та облік транспортних засобів
згідно з установленими правилами, видає реєстраційні документи і
державні номерні знаки, веде облік цих документів та номерних
знаків; 21) перевіряє наявність сертифікатів на відповідність
транспортних засобів вимогам діючих в Україні правил, норм та
стандартів; 22) провадить невідкладні дії на місцях дорожньо-транспортних
пригод, вживає у разі потреби заходів для евакуації людей, надання
їм першої медичної допомоги, а також сприяє транспортуванню
пошкоджених транспортних засобів та охороні майна, що залишилося
без нагляду; 23) забезпечує відповідно до своєї компетенції організацію
руху транспортних засобів у місцях проведення першочергових
аварійно-рятівних робіт, протокольних, спортивних та інших масових
заходів; 24) погоджує відповідно до вимог Закону України "Про дорожній
рух", інших актів законодавства проекти на будівництво,
реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць та залізничних
переїздів, а також автозаправних станцій, станцій технічного
обслуговування автомобілів, автостоянок, комплексів дорожнього
сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або
червоних ліній міських вулиць і доріг, проекти детального
планування та забудови окремих територій населених пунктів,
генпланів окремих забудов в населених пунктах, проекти комплексних
транспортних схем та спорудження ліній міського електричного
транспорту, бере участь в експертизі проектів генеральних планів
населених пунктів; 25) надає учасникам дорожнього руху інформацію, отриману від
гідрометеорологічних, дорожніх, комунальних та інших організацій
про умови дорожнього руху; 26) надає правову допомогу і необхідну інформацію про умови
дорожнього руху його учасникам, особливо неповнолітнім, інвалідам,
громадянам похилого віку; 27) бере участь у розробленні нормативів щодо створення
безпечних умов для пересування найбільш уразливих учасників
дорожнього руху - дітей, інвалідів, велосипедистів і людей
похилого віку; 28) організовує і здійснює серед населення роз'яснення
законів, інших нормативних актів з питань забезпечення безпеки
дорожнього руху, використовує з цією метою засоби масової
інформації, а також власні видання, кіно-, відео- і друковану
продукцію, проводить огляди, конкурси, змагання, сприяє
організації вивчення громадянами, особливо неповнолітніми, Правил
дорожнього руху ( 1094-93-п ); 29) погоджує проекти конструкцій транспортних засобів у
частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього
руху, бере участь у випробуванні і прийманні зразків нових
конструкцій цих транспортних засобів; 30) веде в установленому порядку облік і провадить аналіз
дорожньо-транспортних пригод, порушень законодавства, в тому числі
правил, нормативів, стандартів з питань забезпечення безпеки
дорожнього руху і вжитих до порушників заходів, а також облік
водіїв транспортних засобів, зареєстрованих у Державтоінспекції,
впроваджує державну автоматизовану інформаційно-пошукову систему
"Дорожній рух", веде у межах своїх повноважень державну
статистику; 31) визначає основні вимоги щодо організації, регулювання і
керування дорожнім рухом; 32) аналізує умови та стан дорожнього руху, виявляє та веде
облік аварійно-небезпечних ділянок доріг і вулиць, місць
концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляє пропозиції
щодо вдосконалення організації дорожнього руху, вносить їх
відповідним підприємствам, установам та організаціям для
впровадження, контролює їх виконання; 33) погоджує подані в установленому порядку пропозиції
стосовно обладнання засобами організації дорожнього руху місць
виконання дорожніх робіт, проекти та схеми організації дорожнього
руху, встановлення будь-яких світлових сигналів, дорожніх знаків,
нанесення лінії дорожньої розмітки, розміщення огороджувальних
пристроїв, зелених насаджень та зовнішнього освітлення доріг,
облаштування, реконструкції, ремонту та ліквідації залізничних
переїздів, розміщення в смугах відведення автомобільних доріг або
червоних ліній міських вулиць і доріг кіосків, павільйонів,
рекламоносіїв, пересувних торгівельних пунктів і інших споруд,
маршрути руху пасажирського транспорту, розміщення посадочних
майданчиків, зупинок таксі та інших транспортних засобів, маршрути
організованого руху громадян і місця їх збору, порядок проведення
спортивних та інших масових заходів, які можуть створити перешкоди
дорожньому руху; 34) видає в установленому порядку дозволи на рух транспортних
засобів з надгабаритними, великоваговими, небезпечними вантажами
та в колоні, параметри і перелік яких встановлені Правилами
дорожнього руху, державними стандартами, угодами про міждержавні
перевезення небезпечних вантажів і здійснює контроль за
дотриманням при цьому відповідними посадовими і службовими особами
та громадянами норм, правил та стандартів забезпечення безпеки
дорожнього руху; 35) разом з власником дороги, вулиці чи залізничного переїзду
встановлює місце переїзду автомобільних доріг, вулиць та
залізничних переїздів транспортними засобами на гусеничному ходу; 36) відповідно до законодавства проводить дізнання за фактами
дорожньо-транспортних пригод та скоєння інших злочинів; 37) веде автоматизований облік, накопичення, оброблення та
використання даних про транспортні засоби, що підлягають державній
реєстрації органами Державтоінспекції, в тому числі відповідних
даних про митне оформлення та нотаріальне посвідчення угод щодо
них, інформації правоохоронних органів про перебування
транспортних засобів у розшуку, під арештом тощо, а також даних,
що надходять до органів МВС в рамках міжнародного співробітництва
у сфері боротьби із злочинністю; 38) здійснює в установленому порядку на автомобільних дорогах
у місцях розташування контрольних пунктів перевірку транспортних
засобів та їх власників з метою припинення переміщення викраденого
транспорту за межі України; 39) разом з відповідними службами Міноборони, МНС,
Національної гвардії, дорожніх, комунальних, транспортних та інших
підприємств, установ та організацій здійснює невідкладні заходи
щодо організації дорожнього руху на вулицях і дорогах у разі
виникнення стихійного лиха, аварій та катастроф, оголошення
окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації,
інших надзвичайних подій, а також для евакуації громадян, техніки,
підприємств, установ та організацій; 40) контролює внесення обов'язкових платежів власниками
транспортних засобів; 41) бере участь у розгляді клопотань та підготовці висновків
про помилування засуджених за фактами дорожньо-транспортних
пригод; 42) розглядає заяви, скарги та пропозиції громадян щодо
забезпечення безпеки дорожнього руху, вживає заходів для усунення
причин, які їх викликають; 43) при здійсненні реєстрації транспортних засобів веде облік
підприємств, що реалізують ці засоби або номерні агрегати до них,
видає в установленому порядку зазначеним підприємствам і
громадянам-підприємцям бланки довідок-рахунків; ( Підпункт 43
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1919
( 1919-99-п ) від 18.10.99 ) 44) погоджує подані пропозиції стосовно закріплення за
конкретними ділянками автомобільних доріг, вулиць, залізничних
переїздів лікувальних закладів, що можуть здійснювати цілодобовий
прийом, обстеження і лікування потерпілих; 45) контролює укомплектування патрульних автомобілів і
приміщень стаціонарних постів медичним майном і медикаментами для
надання першої медичної допомоги потерпілим внаслідок
дорожньо-транспортних пригод.
5. Підрозділи Державтоінспекції мають права, передбачені
Законами України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про дорожній рух"
( 3353-12 ), "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ),
іншими нормативно-правовими актами, що регулюють їх діяльність.
Зокрема, працівники Державтоінспекції під час виконання службових
обов'язків мають право: 1) перевіряти виконання власниками (володільцями)
транспортних засобів вимог законодавства, в тому числі правил,
норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього
руху і охорони довкілля, а також вимагати і отримувати від них
безплатно необхідні відомості та документацію; здійснювати
контроль транспортних засобів Міноборони, Національної гвардії,
Держкомкордону, СБУ, внутрішніх військ МВС, інших утворених
відповідно до законів військових формувань тільки в частині
дотримання водіями Правил дорожнього руху (1094-93-п); 2) давати посадовим і службовим особам та громадянам
обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень законодав
ства, в тому числі правил, норм та стандартів, що стосуються забе
зпечення безпеки дорожнього руху, а у разі невиконання таких
приписів - притягувати винних осіб до передбаченої законодавством
відповідальності; 3) вживати відповідно до законодавства необхідних заходів для
розшуку злочинців та викрадених транспортних засобів, провадження
дізнання, розслідування кримінальних справ за фактами
дорожньо-транспортних пригод та інших злочинів, провадити підроз
ділами дорожньої міліції оперативно-розшукову діяльність, а також
криміналістичні дослідження; у військових частинах і з'єднаннях
Збройних Сил, підрозділах Служби безпеки та Національної гвардії,
інших утворених відповідно до законів військових формувань,
провадити дізнання тільки за фактами конкретних
дорожньо-транспортних пригод та пов'язаних з ними злочинів; 4) обмежувати, забороняти та вносити оперативні зміни в
організацію руху на окремих ділянках автомобільних доріг і вулиць
у випадках затримання злочинців, проведення в установленому
порядку масових та протокольних заходів або у разі виникнення
загрози безпеці дорожнього руху, під час стихійного лиха,
оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної
ситуації, аварій, катастроф, інших надзвичайних подій, а також на
залізничних переїздах, що не відповідають правилам їх утримання у
безпечному для дорожнього руху стані; забороняти чи припиняти
ремонтно-будівельні та інші роботи на автомобільних дорогах,
вулицях, залізничних переїздах, що проводяться з порушенням
правил, норм та стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху, у
невідкладних випадках самостійно огороджувати зазначені ділянки
технічними засобами регулювання дорожнього руху з наступним
відшкодуванням цих витрат виконавцями робіт; 5) зупиняти транспортні засоби у разі порушення вимог правил,
норм та стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху, наявних
ознак, що свідчать про їх технічну несправність або забруднення
довкілля, а також у разі наявності даних про те, що вони
використовуються з протиправною метою, оглядати транспортні засоби
і перевіряти у водіїв документи на право користування і керування
ними, дорожні(маршрутні) листи та відповідність вантажів, що
перевозяться, товарно-транспортним та іншим документам, а також
перевіряти їх наявність у базах даних автоматизованих
інформаційно-пошукових систем Державтоінспекції, у передбачених
законодавством випадках затримувати ці документи та вантажі; 6) забороняти подальший рух та відстороняти від керування
транспортними засобами водіїв у випадках, передбачених Правилами
дорожнього руху та іншими актами законодавства; 7) проводити в установленому законодавством порядку огляд
осіб, які підозрюються у вчиненні адміністративного
правопорушення або злочину для визначення наявності в їх
організмі алкоголю, наркотичних засобів, психотропних чи
токсичних речовин або направляти чи доставляти зазначених осіб до
медичних установ, якщо результат огляду необхідний для
підтвердження чи спростування факту правопорушення або
об'єктивного розгляду; 8) застосовувати до правопорушників заходи фізичного впливу,
спеціальні засоби і зброю у випадках і в порядку, передбачених
законодавством; 9) здійснювати в установленому законодавством порядку
адміністративне затримання і особистий огляд громадян, які вчинили
адміністративне правопорушення, огляд їх речей, транспортного
засобу і вантажу; 10) використовувати в установленому порядку спеціальні
технічні і транспортні засоби для виявлення і фіксації порушень
правил дорожнього руху, обстеження водіїв, нагляду за технічним
станом транспортних засобів, автомобільних доріг, вулиць та
залізничних переїздів, примусової зупинки транспортних засобів, їх
транспортування на спеціальні майданчики у випадках порушень во
діями правил зупинки і стоянки, дешифрування показань тахографів; 11) здійснювати в установленому порядку фотографування,
звукозапис, кіно- та відеозйомку для виявлення та фіксації
протиправних діянь; 12) використовувати засоби масової інформації для доведення до
громадськості оперативних повідомлень про зміни в організації
дорожнього руху, факти злочинів на транспорті, розшук злочинців та
стан аварійності тощо; 13) здійснювати контроль за технічним станом транспортних
засобів, додержанням нормативів вмісту забруднюючих речовин у
відпрацьованих газах та шкідливого впливу фізичних факторів,
встановлених для відповідного типу автомобільного транспорту та
сільськогосподарської техніки; 14) у випадках, передбачених законодавством, затримувати
транспортні засоби і доставляти їх на спеціальні майданчики чи
стоянки для тимчасового зберігання; 15) використовувати в установленому порядку транспортні
засоби, за винятком спеціальних і оперативних, дипломатичних та
інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, для
виконання непередбачених невідкладних службових обов'язків,
пов'язаних із затриманням правопорушників, та для транспортування
пошкоджених транспортних засобів, а також для відправлення до
найближчого лікувального закладу осіб, які потребують негайної
медичної допомоги; 16) забороняти експлуатацію пасажирського транспорту, а також
перевезення надгабаритних, великовагових та небезпечних вантажів у
разі невиконання водіями, посадовими і службовими особами правил
норм, стандартів забезпечення безпеки дорожнього руху, притягати
винних у цьому до відповідальності згідно із законодавством та
стягувати з них установлені суми зборів; 17) у передбачених законодавством випадках забороняти
експлуатацію транспортних засобів із вилученням номерних знаків; 18) не допускати до експлуатації транспортні засоби і пристрої
до них, виготовлені або переобладнані з порушенням вимог
нормативів, без проектної документації (у випадках коли така
документація передбачена відповідними нормативними актами) або за
документацією, не погодженою у відповідному порядку; 19) вимагати від посадових і службових осіб підприємств,
установ і організацій незалежно від форм власності і
господарювання, а також від громадян документи, що підтверджують
право власності на транспортні засоби та номерні агрегати до них; 20) викликати до Державтоінспекції громадян, посадових і
службових осіб у справах і за матеріалами, які перебувають у
провадженні, для дачі письмових чи усних пояснень; 21) відповідно до законодавства складати адміністративні
протоколи, накладати адміністративні стягнення на
громадян,посадових і службових осіб , які вчинили адміністративне
правопорушення; 22) перевіряти в передбачених законодавством випадках знання
водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху і навичок
керування ними та направляти водіїв на медичний огляд; 23) видавати підприємствам (об'єднанням), установам,
організаціям незалежно від форм власності і господарювання дозвіл
на право проведення технічних оглядів транспортних засобів
спеціально уповноваженими комісіями; 24) перевіряти на відповідність встановленим правилам, нормам
та стандартам з безпеки дорожнього руху проекти детальної забудови
окремих територій населених пунктів, генеральні плани окремих
забудов в населених пунктах, комплексні транспортні схеми міст та
автоматизовані системи, дислокацію технічних засобів регулювання
дорожнього руху; 25) подавати пропозиції відповідним органам місцевої
виконавчої влади щодо фінансування проектних і будівельних робіт
для поліпшення стану вуличної мережі та організації дорожнього
руху в населених пунктах; 26) виступати замовником розроблення і виготовлення технічних
засобів керування дорожнім рухом, номерних знаків, реєстраційних
документів і посвідчень водія, аварійно-рятівного устаткування,
яке використовується на місцях дорожньо-транспортних пригод з
метою зменшення тяжкості їх наслідків, а також інших технічних
засобів і приладів, що сприяють підвищенню безпеки дорожнього
руху, розшуку викрадених транспортних засобів; 27) забороняти встановлення та експлуатацію технічних засобів
регулювання дорожнього руху, кіосків, панно, рекламоносіїв,
плакатів, транспарантів , що не відповідають вимогам правил, норм
та стандартів з безпеки дорожнього руху; 28) визначати потребу в підготовці спеціалістів для служб і
підрозділів Державтоінспекції, а також у навчальних закладах для
цієї мети, укладати з ними відповідні угоди щодо забезпечення їх
сучасними технічними засобами організації і контролю за дорожнім
рухом; 29) брати участь у роботі:
технічних і науково-технічних рад,архітектурно-планувальних,
проектних і господарських організацій, якими розглядаються
конструкції транспортних засобів, плани і проекти розвитку
автомобілебудування та забудови міст і населених пунктів,
комплексні транспортні схеми міст, маршрути пасажирського
транспорту загального користування, комплексні схеми та
автоматизовані системи регулювання дорожнього руху, будівництва,
реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, залізничних
переїздів, автозаправних станцій, станцій технічного
обслуговування автомобілів, комплексів дорожнього сервісу та інших
дорожніх споруд; комісій, які приймають в експлуатацію закінчені будівництвом,
реконструкцією та ремонтом автомобільні дороги, вулиці, залізничні
переїзди та інші дорожні споруди, лінії міського електричного
транспорту, автоматизовані системи керування та комплексні схеми
розвитку дорожнього руху; комісій з питань випробування та приймання до виробництва
транспортних засобів, обстеження маршрутів руху пасажирського
транспорту загального користування, ділянок автомобільних доріг,
вулиць, дорожніх споруд та залізничних переїздів для визначення
експлуатаційного стану і умов дорожнього руху та необхідності
виконання робіт з їх реконструкції чи ремонту; з формування навчальних планів підготовки спеціалістів для
служб і підрозділів Державтоінспекції, організації і фінансування
видання підручників, навчальних посібників та іншої літератури,
необхідної для підготовки зазначених спеціалістів; з визначення тематики науково-дослідних та
проектно-конструкторських робіт з питань забезпечення безпеки
дорожнього руху, разом з Науково-дослідним центром з безпеки
дорожнього руху МВС здійснювати координацію цих досліджень і
розробок та забезпечувати разом із заінтересованими
міністерствами, відомствами, об'єднаннями та науковими установами
впровадження їх у практику; міжнародних організацій з питань безпеки дорожнього руху; 30) передавати в установленому порядку матеріали на осіб, які
порушили вимоги законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього
руху, на розгляд інших державних органів, адміністративних
комісій, трудових колективів або громадських організацій; 31) у випадках, передбачених законодавством, позбавляти водіїв
права на керування транспортними засобами та вилучати
посвідчення; 32) отримувати від органів юстиції, митних та правоохоронних
органів необхідну інформацію про митне проходження та оформлення
транспортних засобів, нотаріальне посвідчення угод щодо них,
перебування транспортних засобів у розшуку, під арештом тощо, в
тому числі інформацію, що надходить до органів МВС у рамках
міжнародного співробітництва у сфері боротьби із злочинністю; 33) здійснювати супроводження відповідних транспортних засобів
патрульним транспортом Державтоінспекції, погодження в
установленому порядку питань забезпечення безпеки дорожнього руху,
реалізацію спеціальної продукції Державтоінспекції, доставку,
буксирування, збереження і охорону транспортних засобів, видачу
технічних умов на проектування тощо. У разі якщо законодавством
передбачено надання зазначених послуг за плату, отримані кошти
спрямовуються на зміцнення матеріально-технічної бази
Державтоінспекції та фінансування соціальних програм.
6. Управління Державтоінспекції МВС підпорядковується
Міністерству внутрішніх справ, а її територіальні структурні
підрозділи - безпосередньо відповідним органам внутрішніх справ. Начальник Управління Державтоінспекції МВС призначається
Міністром внутрішніх справ. Начальники управлінь (відділів) Державтоінспекції, головних
управлінь МВС у Автономній Республіці Крим, м.Києві та Київській
області, управлінь МВС в областях і м.Севастополі призначаються
першим заступником Міністра внутрішніх справ за поданням
начальників головних управлінь МВС, управлінь МВС регіонів,
погодженим з начальником Управління Державтоінспекції МВС . Начальники відділів і відділень Державтоінспекції міст,
районів та районів у містах призначаються начальниками головних
управлінь МВС у Автономній Республіці Крим, м.Києві та Київській
області, управлінь МВС в областях і м.Севастополі за поданням
начальників управлінь, відділів Державтоінспекції відповідних
головних управлінь МВС, управлінь МВС регіонів, погодженим з
начальниками відповідних міських, районних органів внутрішніх
справ. 7. Державтоінспекція провадить свою діяльність у взаємодії з
іншими службами і підрозділами органів внутрішніх справ,
державними органами та органами місцевого самоврядування і
об'єднаннями громадян, в тому числі інших держав, підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності та
господарювання, військовою автомобільною інспекцією та іншими
підрозділами Міноборони, Служби безпеки, Національної гвардії,
Держкомкордону, Державної митної служби, посадовими і службовими
особами та громадянами з питань забезпечення безпеки дорожнього
руху та його учасників, охорони громадського порядку, профілактики
та розкриття злочинів і зменшення забруднення транспортом
навколишнього середовища, а також надає їм необхідну допомогу у
розв`язанні цих проблем. Працівники Державтоінспекції не
залучаються до виконання завдань, що не належать до її
компетенції. 8. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
Державтоінспекції здійснюється відповідно до законодавства за
рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших не
заборонених законодавством джерел фінансування. Чисельність працівників підрозділів Державтоінспекції, що
утримуються на кошти державного бюджету, і витрати на їх утримання
затверджуються Кабінетом Міністрів України. Чисельність працівників Державтоінспекції, що утримуються на
кошти місцевих бюджетів, і витрати на їх утримання визначаються
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими радами за поданням головних управлінь
МВС, управлінь МВС регіонів, погодженим з Міністерством внутрішніх
справ.
9. Управління Державтоінспекції МВС, її структурні підрозділи
в головних управліннях МВС у Автономній Республіці Крим, м.Києві
та Київській області, управліннях МВС в областях та м.Севастополі,
міських і районних управліннях (відділах) внутрішніх справ є
юридичними особами, мають рахунки в установах банків, печатки із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.вгору