Про передачу колишніх партійних видавництв у відання Державного комітету України по пресі
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 27.11.1991341
Документ 341-91-п, поточна редакція — Прийняття від 27.11.1991

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 листопада 1991 р. N 341
Київ
Про передачу колишніх партійних видавництв у відання
Державного комітету України по пресі

У зв'язку з передачею розпорядженням Голови Верховної Ради
України від 10 жовтня 1991 р. N 1644-XII ( 1644-12 ) на баланс
Кабінету Міністрів України колишніх партійних видавництв Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Передати у відання Державного комітету України по пресі
колишні партійні видавництва згідно з додатком. Передачу здійснити
з основними виробничими фондами, оборотними коштами, усіма
виробничими, службовими, складськими, допоміжними приміщеннями,
об'єктами соціально-культурного призначення, транспортними
засобами та іншим майном.
2. Державному комітетові України по пресі вжити заходів до
ефективного використання матеріально-технічної бази видавництв.
Міністерству економіки України вирішити питання, пов'язані з
матеріально-технічним забезпеченням діяльності видавництв,
переданих Державному комітетові України по пресі.
З питань, що потребують рішення Уряду, внести до Кабінету
Міністрів України обгрунтовані пропозиції.
3. Міністерству економіки і Міністерству фінансів України
внести відповідні зміни до економічних і фінансових показників
Державного комітету України по пресі.
4. Установити, що редакції періодичних видань, які входили до
складу колишніх партійних видавництв, надалі здійснюватимуть свою
діяльність на підставі угод, укладених з видавцями відповідно до
вимог чинного законодавства.
5. Державному комітетові України по пресі забезпечити
відповідно до чинного законодавства призначення керівників
видавництв, переданих Комітетові, на конкурсній основі.
6. У зв'язку із значним збільшенням обсягу роботи і
розширенням функцій управління збільшити чисельність центрального
апарату Державного комітету України по пресі на 8 одиниць і
асигнування на їх утримання на 94,6 тис. карбованців.
Установити додатково посаду заступника голови Комітету.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 1991 р. N 341
ПЕРЕЛІК ВИДАВНИЦТВ,
що передаються у відання Державного комітету України по пресі

"Радянська Україна", м. Київ
"Тавріда", м. Сімферополь з філіалом у м. Ялті
"Зоря", м. Дніпропетровськ
"Донеччина", м. Донецьк
"Закарпаття", м. Ужгород
"Комунар", м. Запоріжжя
"Трембіта", м. Івано-Франківськ
"Київська правда", м. Київ
"Кіровоградська правда", м. Кіровоград
"Луганська правда", м. Луганськ
"Вільна Україна", м. Львів
"Чорноморська комуна", м. Одеса
"Полтава", м. Полтава
"Збруч", м. Тернопіль
"Харків", м. Харків
"Наддніпрянська правда", м. Херсон
"Поділля", м. Хмельницький
"Десна", м. Чернігів

Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТАвгору