Документ 3409-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.06.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 20 Закону України
"Про військовий обов'язок і військову службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 50, ст.539 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац третій частини першої статті 20 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2009 р., N 30,
ст. 418) викласти в такій редакції:
"особи з повною загальною середньою освітою віком від
17 років до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в
рік початку військової служби, військовослужбовці та
військовозобов'язані віком до 23 років, які мають повну загальну
середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, у
разі зарахування їх на перший та наступні курси навчання, а також
особи віком до 25 років, які мають базову вищу освіту, у разі
зарахування їх на випускний курс навчання - на військову службу
(навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або
військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та
військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом,
віком до 30 років - на військову службу (навчання) курсантів вищих
військових навчальних закладів або військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку
осіб на посади сержантського та старшинського складу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3409-VIвгору