Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.199634
Документ 34-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 січня 1996 р. N 34
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про підвищення розмірів державної допомоги
окремим категоріям громадян

Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
схваленої постановою Верховної Ради України
від 11 жовтня 1995 року ( 373/95-ВР ), Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Виплачувати державну допомогу, передбачену Законом України
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) у таких
розмірах: а) 3230 тис. крб. - одноразову допомогу громадянам при
народженні дитини (глава 2 зазначеного Закону); б) 1890 тис. карбованців: непрацюючим особам, які зайняті доглядом за чотирма і більше
дітей віком до 16 років і яким призначені грошові виплати (глава 4
зазначеного Закону); особам, яким призначена допомога на дітей, що перебувають під
їх опікою чи піклуванням (глава 10 зазначеного Закону); в) 1620 тис. карбованців: додаткову допомогу матерям при народженні дитини (глава 2
зазначеного Закону); працюючим особам, які зайняті доглядом за чотирма і більше
дітей віком до 16 років і яким призначені грошові виплати (глава 4
зазначеного Закону); г) 1500 тис. карбованців: працюючим особам, яким призначена допомога по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку (глава 3 зазначеного
Закону); жінкам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як
безробітні не менше 10 місяців і яким призначена допомога по
вагітності та пологах (глава 1 зазначеного Закону); д) 1330 тис. крб. - особам, яким призначена допомога по
догляду за дитиною-інвалідом до досягнення нею 16-річного віку
(глава 5 зазначеного Закону); е) 950 тис. карбованців: непрацюючим особам, які зайняті доглядом за трьома дітьми
віком до 16 років і яким призначені грошові виплати (глава 4
зазначеного Закону); особам з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, колишніх вихованців дитячих будинків
(шкіл-інтернатів), яким призначена допомога на дітей (глава 8
зазначеного Закону); є) 810 тис. карбованців: працюючим особам, які зайняті доглядом за трьома дітьми віком
до 16 років і яким призначені грошові виплати (глава 4 зазначеного
Закону); особам, яким призначена допомога на дітей військовослужбовців
строкової служби (глава 9 зазначеного Закону); ж) 600 тис. крб. - особам, яким призначена допомога на дітей
віком до 16 років (учнів - до 18 років) (глава 7 зазначеного
Закону); з) 470 тис. карбованців: непрацюючим особам, яким призначена допомога по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку (глава 3 зазначеного
Закону); особам, яким призначена допомога на дітей одиноким матерям
(глава 8 зазначеного Закону), крім осіб, згаданих в абзаці
третьому підпункту "е" цього пункту; особам, яким призначена тимчасова допомога на неповнолітніх
дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або коли
стягнення аліментів неможливе (глава 11 зазначеного Закону); и) 240 тис. крб. - особам, які не одержують на дітей
аліментів, присуджених за рішенням суду (постановою судді), або
одержують їх у сумі, меншій за встановлений мінімальний розмір, та
яким призначена тимчасова допомога на неповнолітніх дітей (глава
11 зазначеного Закону). 2. Установити щомісячні компенсаційні виплати у розмірі 430
тис. крб. непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного
віку. 3. Виплачувати допомогу по безробіттю, стипендії, встановлені
особам, які проходять професійну підготовку та перепідготовку за
направленням служби зайнятості, матеріальну допомогу безробітним і
членам їхніх сімей, передбачені Законом України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) у таких розмірах: а) 1130 тис. крб. - громадянам, яким призначена допомога по
безробіттю згідно з підпунктом "б" пункту 1 статті 29 зазначеного
Закону; б) 1500 тис. крб. - громадянам, яким призначена допомога по
безробіттю згідно з пунктом 2 статті 29 зазначеного Закону; в) збільшену у 1,14 раза понад розміри, визначені відповідно
до підпункту "в" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від
2 жовтня 1995 р. N 777 ( 777-95-п ), але не менш як 1500 тис. крб.
і не більше за середню заробітну плату, що склалася в народному
господарстві відповідної області, громадянам, яким призначено
допомогу по безробіттю чи стипендію (підпункт "б" пункту 1 статті
26, пункт 1 статті 27, підпункт "а" пункту 1 статті 29 зазначеного
Закону); г) 750 тис. крб. - безробітним і членам їхніх сімей, яким
призначена матеріальна допомога (стаття 31 зазначеного Закону). 4. Установити, що витрати на необхідний догляд за потерпілим,
передбачені пунктом 14 Правил відшкодування власником
підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом
шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з
виконанням ним трудових обов'язків, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. N 472
( 472-93-п ) (із змінами і доповненнями до них, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1994 р. N 492),
здійснюються у таких розмірах: а) 2370 тис. крб. - на спеціальний медичний догляд; б) 1590 тис. крб. - на звичайний догляд; в) 800 тис. крб. - на побутовий догляд. Виплати відшкодування втраченого заробітку або відповідної
його частини (пункт 9 зазначених Правил), що провадяться органами
державного соціального страхування (постанова Кабінету Міністрів
України від 8 лютого 1994 р. N 71 ( 71-94-п ) "Про доповнення
постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р.
N 472"), збільшити проти розміру, визначеного відповідно до пункту
4 постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 1995 р. N 777,
у 1,12 раза. 5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 1996 року.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26,28вгору