Документ 34-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.01.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 січня 2019 р. № 34
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 448 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1750);

пункт 27 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. № 34

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин, є:

види господарської діяльності;

порушення вимог законодавства про захист рослин, виявлені за результатами останнього заходу державного нагляду (контролю), проведеного протягом п’яти років, що передують плановому періоду;

позапланові заходи державного нагляду (контролю), проведені щодо суб’єкта господарювання протягом п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим та дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин визначено в додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері захисту рослин здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері захисту рослин, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (01)

неналежне застосування засобів захисту рослин

смерть людини, шкода, завдана здоров’ю людини

види господарської діяльності

порушення вимог законодавства про захист рослин, виявлені за результатами останнього заходу державного нагляду (контролю), проведеного протягом п’яти років, що передують плановому періоду

позапланові заходи державного нагляду (контролю), проведені щодо суб’єкта господарювання протягом п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим та дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

поширення шкідників, хвороб та бур’янів, небезпечних для рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, продукції рослинного походження

збитки, завдані особі внаслідок втрати врожаю

3. Навколишнє природне середовище (04)

неналежне зберігання застосування та торгівля засобами захисту рослин

шкода, завдана навколишньому природному середовищуДодаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Види господарської діяльності*

застосування засобів захисту рослин:


I-II класу небезпечності

41

III класу небезпечності

25

IV класу небезпечності

19

II-IV класу небезпечності авіаційним методом

39

торгівля засобами захисту рослин:


I-II класу небезпечності

41

III класу небезпечності

19

IV класу небезпечності

15

зберігання засобів захисту рослин:


I-II класу небезпечності

41

III класу небезпечності

15

IV класу небезпечності

10

вирощування однорічних та багаторічних культур

10

допоміжна діяльність у рослинництві**

10

відтворення рослин***

8

2. Порушення вимог законодавства у сфері захисту рослин, виявлені за результатами останнього заходу державного нагляду (контролю), проведеного протягом п’яти років, що передують плановому періоду

за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання виявлено порушення законодавства у сфері захисту рослин

31

за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання не виявлено порушення законодавства у сфері захисту рослин

0

3. Позапланові заходи державного нагляду (контролю), проведені щодо суб’єкта господарювання протягом п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим та дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

за результатами здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання виявлено порушення законодавства у сфері захисту рослин

31

за результатами здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання не виявлено порушення законодавства у сфері захисту рослин

0

__________
* Якщо суб’єкта господарювання може бути віднесено одночасно до більше ніж одного показника критерію, застосовується показник найбільшою кількістю балів.
** Допоміжна діяльність у рослинництві - діяльність, яка пов’язана з користуванням землею, лісом, водними об’єктами, а також реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням рослин та продукції рослинного походження.
*** Відтворення рослин - вирощування садивного матеріалу всіх видів, у тому числі черешків, кореневих пагонів та розсади, для відтворення рослин або щеплення дерев.вгору