Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.200834
Документ 34-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.07.2016, підстава - 460-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 лютого 2008 р. № 34
Київ

Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 395 від 17.05.2012
№ 460 від 22.07.2016}

З урахуванням розмірів підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери, визначених за Єдиною тарифною сіткою, а також мінімальної заробітної плати Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести з 1 лютого 2008 р. зміну до постанов Кабінету Міністрів України згідно з додатком.

2. Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством фінансів і Міністерством юстиції привести у двотижневий строк власні нормативні акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2008 р. № 34

ЗМІНА
до постанов Кабінету Міністрів України, якими затверджені посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів та інших органів

У межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання апарату органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів та інших органів, внести зміну щодо підвищення на 45 відсотків посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців, розміри яких затверджено:

постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. № 362 "Про умови оплати праці і матеріально-побутового забезпечення працівників регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 11, ст. 423; 2004 р., № 46, ст. 3040; 2006 р., № 25, ст. 1817; 2007 р., № 55, ст. 2215);

постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 323 "Про умови оплати праці керівних працівників Центру технічних засобів управління і телекомунікаційних систем Кабінету Міністрів України" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 831 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1816), від 30 серпня 2007 р. № 1074 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 66, ст. 2546);

постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632, № 13, ст. 868, № 15, ст. 1084, № 21, ст. 1561, № 26, ст. 1877, № 29, ст. 2092, № 38, ст. 2595, № 45, ст. 3004; 2007 р., № 1, ст. 28, № 8, ст. 284, № 10, ст. 357, № 16, ст. 611, № 37, ст. 1455, № 61, ст. 2423, № 67, ст. 2584, № 73, ст. 2732, № 89, ст. 3259, ст. 3265; 2008 р., № 2, ст. 52);

постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 495 "Про умови оплати праці працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 15, ст. 1104; 2007 р., № 55, ст. 2216);

постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 767 "Про умови оплати праці посадових осіб та працівників митної служби" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1646; 2007 р., № 57, ст. 2281);

{Абзац сьомий втратив чинність на підставі Постанови КМ № 460 від 22.07.2016}

постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 907 "Про умови оплати праці працівників державних органів контролю в насінництві та розсадництві, що належать до категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1948; 2007 р., № 64, ст. 2501);

постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. № 1428 "Про умови оплати праці працівників Національної служби посередництва і примирення та її відділень" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 42, ст. 2807; 2007 р., № 55, ст. 2214), крім посадових окладів голови, першого заступника голови, заступника голови;

постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 763 "Про умови оплати праці працівників Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів, віднесених до категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1551, № 64, ст. 2500).вгору