Про зміну меж міста Волочиська Волочиського району Хмельницької області
Постанова Президії Верховної Ради України від 16.07.19933397-XII
Документ 3397-XII, поточна редакція — Прийняття від 16.07.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Волочиська Волочиського
району Хмельницької області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 36, ст.378 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати клопотання Хмельницької обласної Ради народних
депутатів про виділення з меж міста Волочиська території
колишнього села Користова в окремий населений пункт і встановити
йому колишнє найменування - село Користова.
2. Внести питання про зміну меж міста Волочиська на розгляд
Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 16 липня 1993 року
N 3397-XIIвгору