Документ 3396-VI, перша редакція — Прийняття від 19.05.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про фінансове оздоровлення державного підприємства
"Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод
імені О.М. Макарова"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 4, ст.11 )

 
     Цей Закон спрямований на створення умов для стабілізації виробництва у галузі ракетобудування і забезпечення виконання Україною зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань космічної діяльності.
 
     Стаття 1. Реструктуризувати заборгованість державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" (далі - підприємство) перед державою за кредитом, залученим 2 лютого 2004 року в компанії "Colvis Finance Limited" (Великобританія) під державну гарантію, на таких умовах:
 
     підприємство погашає заборгованість перед державою щокварталу рівними частинами протягом 10 років починаючи з 2016 року;
 
     на суму заборгованості не нараховуються відсотки;
 
     відсотки, нараховані на суму заборгованості на день прийняття цього Закону, сплачуються в порядку, передбаченому для сплати заборгованості;
 
     нараховані штрафні санкції списуються.
 
     Стаття 2. Установити, що підприємству надається державна підтримка у вигляді компенсації відсоткових ставок за кредитами, що залучаються підприємством для виконання своїх зобов'язань у рамках реалізації міжнародних договорів України, за рахунок коштів, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
     Стаття 3. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
     2. Розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572; 2011 р., N 29, ст. 272, N 40, ст. 401) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
     "3-1. Установити, що положення частини тринадцятої статті 17 цього Кодексу не застосовуються в разі розстрочення сплати заборгованості державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" перед державою за кредитом, залученим 2 лютого 2004 року в компанії "Colvis Finance Limited" (Великобританія) під державну гарантію".
 
     3. Кабінету Міністрів України передбачати починаючи з 2012 року у проектах законів України про Державний бюджет України на відповідний рік видатки для фінансування компенсації відсоткових ставок за кредитами, що залучаються підприємством для виконання своїх зобов'язань у рамках реалізації міжнародних договорів України.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3396-VIвгору