Документ 3396-VI, перша редакція — Прийняття від 19.05.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про фінансове оздоровлення державного підприємства
"Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод
імені О.М. Макарова"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 4, ст.11 )

Цей Закон спрямований на створення умов для стабілізації
виробництва у галузі ракетобудування і забезпечення виконання
Україною зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України
з питань космічної діяльності.
Стаття 1. Реструктуризувати заборгованість державного
підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод
імені О.М. Макарова" (далі - підприємство) перед державою за
кредитом, залученим 2 лютого 2004 року в компанії "Colvis Finance
Limited" (Великобританія) під державну гарантію, на таких умовах:
підприємство погашає заборгованість перед державою щокварталу
рівними частинами протягом 10 років починаючи з 2016 року;
на суму заборгованості не нараховуються відсотки;
відсотки, нараховані на суму заборгованості на день прийняття
цього Закону, сплачуються в порядку, передбаченому для сплати
заборгованості;
нараховані штрафні санкції списуються.
Стаття 2. Установити, що підприємству надається державна
підтримка у вигляді компенсації відсоткових ставок за кредитами,
що залучаються підприємством для виконання своїх зобов'язань у
рамках реалізації міжнародних договорів України, за рахунок
коштів, передбачених у законі про Державний бюджет України на
відповідний рік.
Стаття 3. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2010 р., N 50-51, ст. 572; 2011 р., N 29, ст. 272, N 40, ст. 401)
доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Установити, що положення частини тринадцятої статті 17
цього Кодексу не застосовуються в разі розстрочення сплати
заборгованості державного підприємства "Виробниче об'єднання
Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" перед державою
за кредитом, залученим 2 лютого 2004 року в компанії "Colvis
Finance Limited" (Великобританія) під державну гарантію".
3. Кабінету Міністрів України передбачати починаючи з
2012 року у проектах законів України про Державний бюджет України
на відповідний рік видатки для фінансування компенсації
відсоткових ставок за кредитами, що залучаються підприємством для
виконання своїх зобов'язань у рамках реалізації міжнародних
договорів України.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3396-VIвгору