Документ 3396-IV, перша редакція — Прийняття від 07.02.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 9
Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.194 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Пункт 5 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) викласти в такій редакції:
"5) видобування корисних копалин із родовищ, що мають
загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ
корисних копалин".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін привести
свої рішення у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 7 лютого 2006 року
N 3396-IVвгору