Документ 3387-VI, действует, текущая редакция — Редакция от 22.10.2011, основание - 3906-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України
та про ставки вивізного (експортного) мита
на деякі види зернових культур
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 47, ст.529 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3906-VI ( 3906-17 ) від 07.10.2011, ВВР, 2012, N 23, ст.227 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Податкового кодексу України ( 2755-17 )
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112)
такі зміни:
1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити.
2. Пункт 197.9 статті 197 виключити.
3. У статті 263:
підпункт 263.2.3 пункту 263.2 доповнити підпунктом "є" такого
змісту:
"є) обсяги запасів корисних копалин, що згідно із
затвердженими в установленому законодавством порядку технічними
проектами (планами) їх розробки залишені у звітному (податковому)
періоді в охоронних і бар'єрних ціликах (між шахтами), у тому
числі у ціликах загальношахтного призначення, для запобігання
обрушенню земної поверхні, прориву води у гірничі виробки та
збереження наземних або підземних об'єктів";
пункт 263.9 викласти у такій редакції:
"263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування
корисних копалин:
------------------------------------------------------------------ | Корисні копалини | Одиниця |За одиницю |За одиницю| Від | | | виміру | погашених |видобутих | вартості | | | | запасів | корисних |видобутих | | | | корисних | копалин | корисних | | | | копалин | | копалин | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| | | | грн | грн | % | |----------------------------------------------------------------| |Корисні копалини загальнодержавного значення | |----------------------------------------------------------------| |Горючі корисні копалини | |----------------------------------------------------------------| |нафта, конденсат | тонн | | 147,63 | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |газ природний, у | тис. куб. | | 37,78 | | |тому числі газ, | метрів | | | | |розчинений у | | | | | |нафті (нафтовий | | | | | |(попутний) газ), | | | | | |етан, пропан, | | | | | |бутан | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |вугілля кам'яне | тонн | 4,79 | | | |марки антрацит | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |енергетичне та | -"- | 3,15 | | | |інші марки | | | | | |кам'яного вугілля | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |вугілля буре | тонн | 0,51 | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |торф, сапропель | -"- | | 0,53 | | |----------------------------------------------------------------| |Металічні руди | |----------------------------------------------------------------| |залізна для | -"- | 3,27 | | | |збагачення | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |залізна руда для | -"- | 0,80 | | | |збагачення з | | | | | |вмістом | | | | | |магнетитового | | | | | |заліза менше | | | | | |20 відсотків | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |залізна багата | -"- | 10,29 | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |марганцева | -"- | 19,50 | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |титанова | -"- | 3,59 | | | |(розсипних | | | | | |родовищ) | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |титано-цирконієва | -"- | 6,65 | | | |(розсипних | | | | | |родовищ) | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |нікелева | -"- | 8,73 | | | |(силікатна) | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |хромова | -"- | 9,87 | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |ртутна | -"- | 0,53 | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |уранова | -"- | 2,87 | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |золота | -"- | 14,36 | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |ванадію | -"- | 5,5 | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |гафнію | -"- | 8,5 | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |бариту | -"- | 5,8 | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних | |концентратів | |----------------------------------------------------------------| |глина бентонітова | -"- | 3,23 | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина вогнетривка | |----------------------------------------------------------------| |доломіт | -"- | 10,15 | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |кварцит та пісок | -"- | | | 7,50 | |кварцовий | | | | | |для металургії | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |пісок формувальний| -"- | 22,68 | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |кварцит для | -"- | 2,37 | | | |виробництва | | | | | |кремнію | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |сировина |куб. метрів| 1,11 | | | |високоглиноземна | | | | | |за виключенням | | | | | |глин (кіаніт | | | | | |(дистен), | | | | | |силіманіт, | | | | | |ставроліт) | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина флюсова | |----------------------------------------------------------------| |вапняк (флюсовий) | тонн | 10,15 | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина хімічна | |----------------------------------------------------------------| |сірчана руда | -"- | 5,84 | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |сіль кам'яна | -"- | 5,26 | | | |(галіт) | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |сіль кам'яна | -"- | 5,26 | | | |(галіт) для | | | | | |харчової | | | | | |промисловості | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |сіль | -"- | | | 3,00 | |калійно-магнієва | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |крейда для | -"- | 23,16 | | | |виробництва соди | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |вапняк для | -"- | 22,92 | | | |цукрової | | | | | |промисловості | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |крейда для | тонн | 23,06 | | | |хімічної | | | | | |промисловості | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина агрохімічна | |----------------------------------------------------------------| |фосфорити | -"- | 2,07 | | | |(агроруди) | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина для мінеральних пігментів | |----------------------------------------------------------------| |сировина для | -"- | 5,45 | | | |мінеральних | | | | | |пігментів | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Електро- та радіотехнічна сировина | |----------------------------------------------------------------| |графітова руда | -"- | 3,48 | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |пірофіліт | -"- | 30,62 | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |озокерит | -"- | 31,01 | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина оптична та п'єзооптична | |----------------------------------------------------------------| |сировина оптична |кілограмів | | 12,24 | | |та п'єзооптична | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина адсорбційна | |----------------------------------------------------------------| |бентоніт, | тонн | 3,29 | | | |палигорскіт, | | | | | |цеоліт, сапоніт | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина абразивна | |----------------------------------------------------------------| |сировина абразивна| -"- | 1,88 | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) | |----------------------------------------------------------------| |бурштин, топаз, |кілограмів | | | 5,00 | |моріон, берил тощо|грамів | | | | | |каратів | | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння) | |----------------------------------------------------------------| |сировина ювелірно-|кілограмів | | | 4,00 | |виробна | | | | | |(напівдорогоцінне | | | | | |каміння) | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина виробна | |----------------------------------------------------------------| |сировина виробна | тонн | | | 4,00 | | |куб. метрів| | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння) | |----------------------------------------------------------------| |сировина для |куб. метрів| | | 3,00 | |облицювальних | | | | | |матеріалів | | | | | |(декоративне | | | | | |каміння) | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина скляна та фарфоро-фаянсова | |----------------------------------------------------------------| |польовий шпат | тонн | | | 5,00 | |(пегматит) | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |пісок для | -"- | | | 7,50 | |виробництва скла | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина цементна | |----------------------------------------------------------------| |сировина цементна | -"- | | 15,27 | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина для пиляних стінових матеріалів | |----------------------------------------------------------------| |сировина для |куб. метрів| | | 3,00 | |пиляних стінових | | | | | |матеріалів | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону | |----------------------------------------------------------------| |перліт | тонн | 3,17 | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |сировина для | -"- | | | 7,50 | |виробництва | | | | | |мінеральної вати | | | | | |(андезит, | | | | | |андезито-базальт, | | | | | |базальт) | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина для покриття доріг | |----------------------------------------------------------------| |бітуми | -"- | 7,58 | | | |----------------------------------------------------------------| |Підземні води | |----------------------------------------------------------------| |мінеральні для |куб. метрів| | 35,31 | | |промислового | | | | | |розливу | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |мінеральні | -"- | | 12,74 | | |(лікувальні та | | | | | |лікувально-столові| | | | | |питні) для | | | | | |внутрішнього | | | | | |використання | | | | | |лікувальними | | | | | |закладами | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |мінеральні | -"- | | 8,51 | | |(лікувальні) | | | | | |для зовнішнього | | | | | |використання | | | | | |лікувальними | | | | | |закладами | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |промислові | -"- | | 0,83 | | |(розсіл) | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |теплоенергетичні | -"- | | 0,69 | | |(термальні) | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |прісні підземні | 100 | | 8,04 | | |води |куб. метрів| | | | |----------------------------------------------------------------| |Поверхневі води | |----------------------------------------------------------------| |ропа (лікувальна, |куб. метрів| | 0,77 | | |промислова) | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Грязі лікувальні | |----------------------------------------------------------------| |грязі лікувальні | -"- | | 9,20 | | |----------------------------------------------------------------| |Корисні копалини місцевого значення | |----------------------------------------------------------------| |Сировина для будівельного вапна та гіпсу | |----------------------------------------------------------------| |крейда і вапняк на| тонн | 22,68 | | | |вапно, крейда | | | | | |будівельна | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |гіпс | -"- | 23,12 | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів | |----------------------------------------------------------------| |вапняк | -"- | 15,03 | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина для бутового каменю | |----------------------------------------------------------------| |сировина для | -"- | | | 7,50 | |бутового каменю | | | | | |(всі види гірських| | | | | |порід, придатність| | | | | |яких визначається | | | | | |державними | | | | | |стандартами, в | | | | | |тому числі для | | | | | |щебеневої | | | | | |продукції) | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Сировина піщано-гравійна | |----------------------------------------------------------------| |сировина піщано- | -"- | | | 5,00 | |гравійна | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |сировина піщано- |куб. метрів| 1,23 | | | |глиниста для | | | | | |закладки | | | | | |вироблених | | | | | |просторів, | | | | | |будівництва | | | | | |дорожніх насипів, | | | | | |дамб тощо | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Глинисті породи | |----------------------------------------------------------------| |глина тугоплавка | тонн | | | 5,00 | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |каолін первинний | -"- | | | 5,00 | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |глина вогнетривка | -"- | | | 5,00 | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |каолін вторинний | -"- | | | 5,00 | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |сировина | -"- | | | 5,00 | |керамзитова | | | | | |------------------+-----------+-----------+----------+----------| |сировина цегельно-| -"- | | | 5,00. | |черепична | | | | | ------------------------------------------------------------------
II. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на
ячмінь:
------------------------------------------------------------------ | Код товару |Опис товару згідно з| Ставка вивізного | | згідно з | УКТ ЗЕД | (експортного) мита | | УКТ ЗЕД | | у відсотках до митної | | ( 2371а-14 ) | | вартості товару | |---------------+--------------------+---------------------------| | 1003 00 90 00 | Ячмінь | 14 відсотків, але не менш | | | | як 23 євро за 1 тонну | ------------------------------------------------------------------
З дня набрання чинності цим Законом товари, зазначені у цьому
розділі, вилучаються з режиму вільної торгівлі з іноземними
державами, про що Кабінет Міністрів України у місячний строк
інформує іноземні держави. { Розділ II в редакції Закону N 3906-VI ( 3906-17 ) від
07.10.2011 }
III. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 числа місяця, що настає за
місяцем, в якому він опублікований.
2. Розділ II цього Закону діє до 1 січня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3387-VIвверх