Документ 3385-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.06.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів
фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 45, ст.493 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 85 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 5-6, ст. 30; 2010 р., N 2-3, ст. 11; 2011 р., N 29,
ст. 272) після частини четвертої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Мораторій не поширюється на зобов'язання банку з
перерахування органам Пенсійного фонду України єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на
зобов'язання з повернення фондам загальнообов'язкового державного
соціального страхування розміщених на депозитних рахунках у банках
тимчасово вільних коштів, у тому числі резервів коштів цих
фондів".
У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.
2. Абзац другий статті 2 Закону України "Про введення
мораторію на примусову реалізацію майна" ( 2864-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 77; 2005 р., N 2,
ст. 31) доповнити словами:
"та рішень щодо зобов'язань боржника з перерахування фондам
загальнообов'язкового державного соціального страхування
заборгованості із сплати внесків до цих фондів, яка виникла до
1 січня 2011 року, та з перерахування органам Пенсійного фонду
України заборгованості із сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
3. У пункті 3.7 статті 3 Закону України "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430; 2010 р., N 4, ст. 36;
2011 р., N 32, ст. 315):
абзац шостий доповнити словами "та рішень про стягнення
заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня
2011 року, і заборгованості із сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів
Пенсійного фонду України";
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Під час примусового виконання рішень суду про стягнення
заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу із
сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011 року, і
заборгованості цих підприємств із сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів
Пенсійного фонду України стягнення на основні засоби, що
використовуються у процесі виробництва, не звертається".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3385-VIвгору