Документ 3380-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України
"Про проведення парламентських слухань на тему:
"Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи
їх вирішення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 37, ст.379 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 1 Постанови Верховної Ради України від 3 березня
2011 року "Про проведення парламентських слухань на тему:
"Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення"
( 3083-17 ) цифри та слова "6 липня 2011 року" замінити цифрами та
словами "21 вересня 2011 року".
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Глова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3380-VIвгору