Деякі питання підготовки законопроекту про Державний Герб України
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу від 27.02.2008338-р
Документ 338-2008-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.08.2011, підстава - 866-2011-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 лютого 2008 в. N 338-р
Київ
 
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ N 866 ( 866-2011-п ) від 03.08.2011 }
 
Деякі питання підготовки законопроекту
про Державний Герб України
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 775-р ( 775-2008-р ) від 28.05.2008 N 1266-р ( 1266-2008-р ) від 24.09.2008 N 514-р ( 514-2009-р ) від 13.05.2009 }

 
     Відповідно до Указу Президента України від 17 січня 2008 р. N 28 ( 28/2008 ) "Про деякі заходи щодо прискорення підготовки законопроекту про Державний Герб України":
 
     1. Затвердити новий склад Комісії з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України згідно з додатком.
 
     2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 2, абзаци четвертий і п'ятий пункту 3 та пункт 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. N 283 ( 283-2007-р ) "Про проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України".
 
     3. МКТ:
 
     забезпечити завершення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України до 31 грудня 2008 р. та поінформувати Кабінет Міністрів України про його результати; { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1266-р ( 1266-2008-р ) від 24.09.2008 }
 
     подати до 1 лютого 2009 р. Мін'юсту пропозиції за результатами конкурсу для врахування їх під час розроблення законопроекту про Державний Герб України. { Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1266-р ( 1266-2008-р ) від 24.09.2008 }
 
     4. Мін'юсту забезпечити протягом двох місяців після надходження від МКТ відповідних пропозицій розроблення та подання в установленому порядку законопроекту про Державний Герб України. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1266-р ( 1266-2008-р ) від 24.09.2008 }
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 28

 
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2008 р. N 338-р
 
СКЛАД
Комісії з підготовки та проведення конкурсу на
кращий ескіз великого Державного Герба України

 
     ВАСЮНИК - Віце-прем'єр-міністр України,
Іван Васильович     голова Комісії 
ВОВКУН - Міністр культури і туризму, Василь Володимирович заступник голови Комісії
ОНІЩУК - Міністр юстиції, заступник голови Микола Васильович Комісії
БЕНЧ - заступник Міністра культури і Ольга Григорівна туризму
     БОГАТІР - заступника Міністра юстиції
Володимир Вікторович 
БОРЯК - завідуючий відділом спеціальних Геннадій Володимирович історичних дисциплін Інституту історії
України Національної академії наук
БУЗАЛО - заступник керівника Служби Віктор Йосипович державних нагород та геральдики
Секретаріату Президента
України (за згодою)
     ВОЙЦЕХІВСЬКА - професор кафедри архівознавства
Ірина Нінелівна     та спеціальних галузей історичної 
науки Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
     ГРЕЧИЛО - старший науковий співробітник
Андрій Богданович    Інституту української археографії 
та джерелознавства
імені М.С. Грушевського Національної
академії наук
     ДАНИЛЕНКО - завідуючий відділом Інституту
Віктор Михайлович    історії України Національної 
академії наук
     КОЧУБЕЙ - голова секції графіки Київської
Микола Савович      організації Національної спілки 
художників (за згодою)
     КРЮЧКОВА - заступник Міністра економіки
Ірина Володимирівна 
     МАМАЛИГА - начальник відділу
Ніна Василівна      монументального, образотворчого, 
декоративного та ужиткового
мистецтв департаменту мистецтва і
регіональної політики МКТ
     МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів
Володимир Макарович 
     МИРОНЕНКО - головний науковий співробітник
Олександр Миколайович  Інституту держави і права 
імені В.М. Корецького Національної
академії наук
     МУЗИЧЕНКО - заступник начальника Управління
Олександр Михайлович   гуманітарної політики 
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
     ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ - завідуючий кафедрою графічних
Василь Євдокимович    мистецтв Національної академії 
образотворчого мистецтва і
архітектури
     СУБОТЕНКО - директор Центру правової реформи
Валентина Павлівна    і законопроектних робіт при 
Мін'юсті
ТАЦІЙ - президент Академії правових наук Василь Якович
     ТОМАЗОВ - старший науковий співробітник
Валерій В'ячеславович  відділу спеціальних історичних дисциплін 
Інституту історії України Національної
академії наук
УСЕНКО - завідуючий відділом Інституту Ігор Борисович держави і права
імені В.М. Корецького Національної
академії наук
ЧЕБАНИК - професор кафедри дизайну Національної Василь Якович академії образотворчого мистецтва і
архітектури
     ЧЕБИКІН - ректор Національної академії
Андрій Володимирович   образотворчого мистецтва і 
архітектури, президент Академії
мистецтв України
ШВЕЦОВ - завідуючий кафедрою скульптури Валерій Валентинович Національної академії
образотворчого мистецтва і
архітектури
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 775-р ( 775-2008-р ) від 28.05.2008, N 514-р ( 514-2009-р ) від 13.05.2009 }вгору