Деякі питання підготовки законопроекту про Державний Герб України
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу від 27.02.2008338-р
Документ 338-2008-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.08.2011, підстава - 866-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 лютого 2008 в. N 338-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 866 ( 866-2011-п ) від 03.08.2011 }
Деякі питання підготовки законопроекту
про Державний Герб України
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 775-р ( 775-2008-р ) від 28.05.2008
N 1266-р ( 1266-2008-р ) від 24.09.2008
N 514-р ( 514-2009-р ) від 13.05.2009 }

Відповідно до Указу Президента України від 17 січня 2008 р.
N 28 ( 28/2008 ) "Про деякі заходи щодо прискорення підготовки
законопроекту про Державний Герб України":
1. Затвердити новий склад Комісії з підготовки та проведення
конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України згідно
з додатком.
2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 2, абзаци
четвертий і п'ятий пункту 3 та пункт 4 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2007 р. N 283 ( 283-2007-р ) "Про
проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба
України".
3. МКТ:
забезпечити завершення конкурсу на кращий ескіз великого
Державного Герба України до 31 грудня 2008 р. та поінформувати
Кабінет Міністрів України про його результати; { Абзац другий
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1266-р
( 1266-2008-р ) від 24.09.2008 }
подати до 1 лютого 2009 р. Мін'юсту пропозиції за
результатами конкурсу для врахування їх під час розроблення
законопроекту про Державний Герб України. { Абзац третій пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1266-р
( 1266-2008-р ) від 24.09.2008 }
4. Мін'юсту забезпечити протягом двох місяців після
надходження від МКТ відповідних пропозицій розроблення та подання
в установленому порядку законопроекту про Державний Герб України.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 1266-р ( 1266-2008-р ) від 24.09.2008 }
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2008 р. N 338-р
СКЛАД
Комісії з підготовки та проведення конкурсу на
кращий ескіз великого Державного Герба України

ВАСЮНИК - Віце-прем'єр-міністр України, Іван Васильович голова Комісії
ВОВКУН - Міністр культури і туризму, Василь Володимирович заступник голови Комісії
ОНІЩУК - Міністр юстиції, заступник голови Микола Васильович Комісії
БЕНЧ - заступник Міністра культури і Ольга Григорівна туризму
БОГАТІР - заступника Міністра юстиції Володимир Вікторович
БОРЯК - завідуючий відділом спеціальних Геннадій Володимирович історичних дисциплін Інституту історії
України Національної академії наук
БУЗАЛО - заступник керівника Служби Віктор Йосипович державних нагород та геральдики
Секретаріату Президента
України (за згодою)
ВОЙЦЕХІВСЬКА - професор кафедри архівознавства Ірина Нінелівна та спеціальних галузей історичної
науки Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
ГРЕЧИЛО - старший науковий співробітник Андрій Богданович Інституту української археографії
та джерелознавства
імені М.С. Грушевського Національної
академії наук
ДАНИЛЕНКО - завідуючий відділом Інституту Віктор Михайлович історії України Національної
академії наук
КОЧУБЕЙ - голова секції графіки Київської Микола Савович організації Національної спілки
художників (за згодою)
КРЮЧКОВА - заступник Міністра економіки Ірина Володимирівна
МАМАЛИГА - начальник відділу Ніна Василівна монументального, образотворчого,
декоративного та ужиткового
мистецтв департаменту мистецтва і
регіональної політики МКТ
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів Володимир Макарович
МИРОНЕНКО - головний науковий співробітник Олександр Миколайович Інституту держави і права
імені В.М. Корецького Національної
академії наук
МУЗИЧЕНКО - заступник начальника Управління Олександр Михайлович гуманітарної політики
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ - завідуючий кафедрою графічних Василь Євдокимович мистецтв Національної академії
образотворчого мистецтва і
архітектури
СУБОТЕНКО - директор Центру правової реформи Валентина Павлівна і законопроектних робіт при
Мін'юсті
ТАЦІЙ - президент Академії правових наук Василь Якович
ТОМАЗОВ - старший науковий співробітник Валерій В'ячеславович відділу спеціальних історичних дисциплін
Інституту історії України Національної
академії наук
УСЕНКО - завідуючий відділом Інституту Ігор Борисович держави і права
імені В.М. Корецького Національної
академії наук
ЧЕБАНИК - професор кафедри дизайну Національної Василь Якович академії образотворчого мистецтва і
архітектури
ЧЕБИКІН - ректор Національної академії Андрій Володимирович образотворчого мистецтва і
архітектури, президент Академії
мистецтв України
ШВЕЦОВ - завідуючий кафедрою скульптури Валерій Валентинович Національної академії
образотворчого мистецтва і
архітектури
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 775-р
( 775-2008-р ) від 28.05.2008, N 514-р ( 514-2009-р ) від
13.05.2009 }вгору