Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.2008338
Документ 338-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.08.2012, підстава - 773-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 квітня 2008 р. N 338
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1242 ( 1242-2011-п ) від 30.11.2011
N 773 ( 773-2012-п ) від 22.08.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 квітня 2008 р. N 338
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Підпункт "ґ" пункту 9 Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п ) (ЗП України, 1993 р., N 1-2,
ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 42, ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047,
N 27, ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657; 2006 р.,
N 22, ст. 1655, N 50, ст. 3313; 2007 р., N 28, ст. 1107), викласти
в такій редакції:
"ґ) довідку щодо відповідності нормативно-правового акта
aquis communautaire за формою, визначеною в додатку 1 до
Регламенту Кабінету Міністрів України, що затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950
( 950-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54,
ст. 2180);".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1242
( 1242-2011-п ) від 30.11.2011 }

3. У Порядку підготовки та проведення робочих поїздок
Прем'єр-міністра України, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1747 ( 1747-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2362; 2003 р., N 30,
ст. 1546):
1) у пункті 12:
в абзаці першому слово "Службу" замінити словом "Апарат";
в останньому абзаці слова "Адміністрації Президента України"
замінити словами "Секретаріату Президента України";
2) у тексті Порядку слова "Служба Прем'єр-міністра України" в
усіх відмінках замінити словами "Апарат Прем'єр-міністра України"
у відповідному відмінку.
4. У пунктах 3 І 10 Порядку підготовки та подання Кабінетові
Міністрів України на погодження пропозицій щодо відзначення
пам'ятних дат і ювілеїв, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 серпня 2003 р. N 1249 ( 1249-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 33, ст. 1790), слова
"Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" замінити
словами "Регламенту Кабінету Міністрів України".

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 773
( 773-2012-п ) від 22.08.2012 }вгору