Документ 3372-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.01.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 18-3 Закону України
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.185 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Частину першу статті 18-3 Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 35, ст. 261; 2005 р.,
NN 17-19, ст. 267, N 26, ст. 356) після слова "років" доповнити
словами і цифрами "(якщо діти навчаються за денною формою навчання
у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими
дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними
23 років)", а цифри "10" замінити цифрами "30".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.
2. Кабінету Міністрів України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 січня 2006 року
N 3372-IVвгору