Про внесення змін до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014337
Документ 337-2014-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2016, підстава - 1127-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 серпня 2014 р. № 337
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1127 від 25.12.2015}

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 868 “Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 96, ст. 3549), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. № 337

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень

1. У пункті 49:

в абзаці тринадцятому слова “, справжність підпису яких засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат” виключити;

третє речення абзацу шістнадцятого виключити;

друге речення абзацу сімнадцятого виключити.

2. Доповнити Порядок пунктом 49-1 такого змісту:

“49-1. У разі проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані на території сільських рад та закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., заінтересованою особою може бути особа, за якою закріплені особові рахунки в погосподарських книгах відповідних сільських рад.

Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані на території сільських рад та закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., заявник подає:

документ, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на земельну ділянку.

Документом, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на земельну ділянку, може також вважатися рішення сільської ради щодо передачі (надання) земельної ділянки у власність або користування;

виписку з погосподарської книги, яка надається виконавчим органом сільської ради, сільським головою (у разі, коли виконавчий орган не створений) або відповідною архівною установою;

технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна (у разі, коли у виписці з погосподарської книги відсутні відомості про технічні характеристики об’єкта нерухомого майна).”.

3. Абзац двадцять перший пункту 50 викласти в такій редакції:

“Документи, подані особою, що залучала кошти фізичних та юридичних осіб (замовником будівництва), після виготовлення електронних копій шляхом сканування та розміщення у Державному реєстрі прав, повертаються такій особі.”.вгору