Документ 3367-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.01.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.04.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20,
ст.166 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України від 20 грудня 2005 року N 3235-IV
( 3235-15 ) "Про Державний бюджет України на 2006 рік" такі зміни:
1. Пункт 17 статті 77 виключити.
2. Статтю 110 викласти в такій редакції:
"Стаття 110. Установити, що пільги дітям війни, передбачені
абзацом сьомим статті 5 Закону України "Про соціальний захист
дітей війни" ( 2195-15 ), запроваджуються з 1 січня 2006 року, а
статтею 6, - у 2006 році поетапно, за результатами виконання
бюджету у першому півріччі, у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 січня 2006 року
N 3367-IVвгору