Документ 3365-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 7
Закону України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20,
ст.165 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до частини першої статті 7 Закону України "Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290;
2002 р., N 50, ст. 367) такі зміни:
в абзаці четвертому слова і цифри "земельна ділянка площею
понад 0,60 га або" виключити;
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей,
що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку
або є інвалідами I та II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди)
є земельна ділянка площею понад 0,6 га, крім випадків, коли така
земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід.
Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких
випадках приймається органами соціального захисту населення на
підставі обов'язкового обстеження матеріально-побутових умов
сім'ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 січня 2006 року
N 3365-IVвгору