Документ 3351-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення до деяких законодавчих актів України
змін і доповнень щодо удосконалення попереднього
розслідування
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 34, ст.355 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 
{ Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
 
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
 
     III. Внести такі зміни до статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 39, ст.570):
 
     частину першу викласти в такій редакції:
 
     "Дрібне розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки (крім випадків вчинення її з проникненням у приміщення чи інше сховище), шахрайства, привласнення, розтрати чи зловживання службовим станом - тягне за собою накладення штрафу від половини до двох з половиною мінімальних розмірів заробітної плати або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку".
 
     У назві статті та частині третій слово "громадського" замінити словом "колективного".

 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 30 червня 1993 року
N 3351-XIIвгору