Документ 335-VII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.07.2013. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 14, ст.243)

Верховна Рада України постановляє:

I. Статтю 8 Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 17, ст. 122) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Пропозиція щодо допуску в Україну підрозділів збройних сил інших держав для участі в багатонаціональних навчаннях вноситься щороку разом з проектом плану проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та їх участі в багатонаціональних навчаннях поза межами України на відповідний рік, який подається для затвердження Президентом України. Зазначена пропозиція розглядається, узгоджується і схвалюється в порядку, визначеному статтею 7 цього Закону та частинами першою і другою цієї статті".

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Рекомендувати Президентові України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 червня 2013 року
№ 335-VII
вгору