Документ 334/2001, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків
з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

З метою створення сприятливих умов для розвитку
підприємництва у сфері торгівлі, забезпечення зайнятості
населення, поступового переходу до сучасних форм здійснення
торговельної діяльності та підвищення якості торговельного
обслуговування населення п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) розробити з урахуванням світового і вітчизняного досвіду
та затвердити у тримісячний строк Концепцію вдосконалення
функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих
товарів (далі - ринки), спрямовану на:
поступове перетворення ринків у сучасні торговельні
комплекси, в тому числі із залученням коштів вітчизняних та
іноземних інвесторів;
створення умов для продажу сільськогосподарської продукції
безпосередньо її виробниками (сільськогосподарськими
підприємствами, селянськими (фермерськими) господарствами,
особистими підсобними господарствами тощо);
посилення контролю за якістю та безпекою товарів, що
реалізуються на ринках;
додержання суб'єктами підприємницької діяльності порядку
заняття торговельною діяльністю, правил торговельного
обслуговування населення, ветеринарних правил, державних
санітарних норм, гігієнічних нормативів;
2) забезпечувати надання в установленому порядку суб'єктам
підприємницької діяльності у довгострокову оренду земельних
ділянок для розміщення ринків, передбачаючи у договорах оренди
умови щодо перетворення ринків у сучасні торговельні комплекси;
3) вирішити в установленому порядку питання щодо
вдосконалення механізму справляння ринкового збору;
4) забезпечити вдосконалення протягом 2001 року
нормативно-правових актів, що регулюють особливості здійснення
торговельної діяльності на ринках, з метою забезпечення належного
захисту прав споживачів.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
разом з органами місцевого самоврядування:
1) розробити з урахуванням основних положень Концепції,
зазначеної у статті 1 цього Указу, та затвердити до кінця
2001 року регіональні програми вдосконалення функціонування
ринків;
2) проаналізувати стан задоволення попиту населення у
торговельних послугах, що надаються, зокрема, на ринках,
визначитися щодо доцільності розміщення нових та розширення вже
існуючих ринків, сприяти розвитку на прилеглих до ринків
територіях сучасної інфраструктури закладів, що здійснюють
діяльність у сфері обслуговування населення;
3) забезпечити разом з правоохоронними органами та місцевими
органами виконавчої влади, на які покладено контроль за
додержанням законодавства у сфері торговельної діяльності,
регулярне проведення комплексу заходів, спрямованих на
забезпечення неухильного додержання суб'єктами підприємницької
діяльності, що здійснюють торговельну діяльність на ринках, вимог
законодавства щодо якості та безпеки товарів, захисту прав
споживачів, порядку заняття торговельною діяльністю та правил
торговельного обслуговування населення.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 травня 2001 року
N 334/2001вгору