Документ 334-2013-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.05.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 травня 2013 р. № 334-р
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації у 2013 році національного проекту “Нове життя” - нова якість охорони материнства та дитинства”

1. Затвердити план заходів з реалізації у 2013 році національного проекту “Нове життя” - нова якість охорони материнства та дитинства” (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Національній академії медичних наук:

забезпечити виконання плану заходів;

подавати щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання щокварталу до 15 числа зазначеного місяця Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2013 р. № 334-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації у 2013 році національного проекту “Нове життя” - нова якість охорони материнства та дитинства”

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Відкриття регіональних перинатальних центрів третього рівня перинатальної допомоги

Хмельницька облдержадміністрація, Держінвестпроект, МОЗ

II кварталЗапорізька, Луганська і Тернопільська облдержадміністрації, Держінвестпроект, МОЗ

III кварталЧернівецька обласна та Київська міська держадміністрації, Держінвестпроект, МОЗ

IV квартал

2.

Проведення реконструкції, виконання ремонтних робіт та технічного переоснащення приміщень (будівель, споруд), виділених в установленому порядку для розміщення перинатальних центрів

Хмельницька облдержадміністрація, Держінвестпроект, МОЗ

II квартал


Запорізька, Луганська і Тернопільська облдержадміністрації, Держінвестпроект, МОЗ

III кварталЧернівецька обласна та Київська міська держадміністрації, Держінвестпроект, МОЗ

IV кварталВолинська, Київська, Львівська, Херсонська і Черкаська облдержадміністрації, Держінвестпроект, МОЗ

протягом року

3.

Затвердження плану підготовки до реалізації національного проекту “Нове життя” - нова якість охорони материнства та дитинства” (далі - національний проект) в регіоні (утворення регіональних перинатальних центрів третього рівня перинатальної допомоги)

Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

червень

4.

Проведення інвентаризації матеріально-технічного стану приміщень (будівель, споруд), виділених в установленому порядку для розміщення перинатального центру, та подання Держінвестпроекту її результатів

Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

червень

5.

Проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, що беруть участь в організації та наданні перинатальної допомоги в регіоні, з урахуванням міжнародного досвіду

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

протягом року

6.

Забезпечення інформаційного супроводження реалізації національного проекту, зокрема оприлюднення на власному веб-сайті інформації про придбання необхідних товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету, налагодження зв’язків із засобами масової інформації, громадськими організаціями та населенням з питань утворення регіональних перинатальних центрів

Держінвестпроект, МОЗ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-

7.

Подання Держінвестпроекту інформації про:

виконання плану-графіка утворення регіонального перинатального центру

використання коштів державного бюджету, виділених для його утворення

результати оцінки соціально-економічного ефекту від діяльності зазначеного центру

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, що беруть участь в організації та наданні перинатальної допомоги в регіоні

Волинська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька обласні та Київська міська держадміністрації

щомісяця до 5 числа наступного звітного періоду

8.

Залучення позабюджетних коштів для реалізації національного проекту

Держінвестпроект, Волинська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька обласні та Київська міська держадміністрації

протягом року

9.

Проведення моніторингу:
діяльності регіональних перинатальних центрів після їх введення в експлуатацію (оцінка якості надання перинатальної допомоги, аналіз показників материнської та малюкової смертності тощо)

МОЗ, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Донецька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька обласні та Київська міська держадміністрації

-“-


стану реалізації національного проекту

Держінвестпроект, МОЗ

-“-
вгору