Документ 3339-XI, поточна редакція — Прийняття від 30.12.1986

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про ратифікацію Конвенції про оперативне
оповіщення про ядерну аварію і Конвенції
про допомогу в разі ядерної аварії
чи радіаційної аварійної ситуації
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 2, ст. 19 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Подані Радою Міністрів Української РСР на ратифікацію
Конвенцію про оперативне оповіщення про ядерну аварію ( 995_026 )
і Конвенцію про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної
аварійної ситуації ( 995_027 ), підписані від імені Української
РСР у Відні 26 вересня 1986 року, ратифікувати з таким
застереженням:
"Українська РСР не вважатиме себе зв'язаною положеннями
статті 11 (пункт 2) Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну
аварію ( 995_026 ) і статті 13 (пункт 2) Конвенції про допомогу в
разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації ( 995_027 ),
які передбачають можливість передачі спору між
державами-учасницями до арбітражу або Міжнародного суду на просьбу
будь-якої сторони, і заявляє, що для передачі будь-якого
міжнародного спору до арбітражу або до Міжнародного суду потрібна
згода всіх сторін у кожному окремому випадку".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 30 грудня 1986 р.
N 3339-XIвгору