Документ 333/2008, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.05.2015, підстава - 264/2015

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність,
деяких указів Президента України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 495/2010 ( 495/2010 ) від 02.04.2010
N 264/2015 ( 264/2015 ) від 12.05.2015 }

1. Внести до указів Президента України такі зміни:

{ Пункт 1 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 264/2015 ( 264/2015 ) від 12.05.2015 }

2) у Положенні про порядок здійснення криптографічного
захисту інформації в Україні, затвердженому Указом Президента
України від 22 травня 1998 року N 505 ( 505/98 ) (зі змінами,
внесеними Указами від 15 вересня 1998 року N 1019 ( 1019/98 ) та
від 27 вересня 1999 року N 1229) ( 1229/99 ):
а) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Державну політику у сфері криптографічного захисту
інформації відповідно до закону реалізує Державна служба
спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі -
Держспецзв'язку України)";
б) у пункті 5 слова і цифру "з органом, зазначеним у пункті 3
цього Положення" замінити словами "з Адміністрацією Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";
в) у першому реченні пункту 10 слово "Департамент" замінити
словами "Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України";
3) абзац четвертий підрозділу 1 розділу "Заходи реалізації
Програми" Програми виконання Конвенції про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її
знищення на 1999 - 2008 роки, затвердженої Указом Президента
України від 25 січня 1999 року N 50 ( 50/99 ), після слів "Служба
безпеки України" доповнити словами "Адміністрація Держспецзв'язку
України";
4) в Указі Президента України від 27 вересня 1999 року N 1229
( 1229/99 ) "Про Положення про технічний захист інформації в
Україні" (зі змінами, внесеними Указом від 6 жовтня 2000 року
N 1120) ( 1120/2000 ):
а) у статті 2 слова "та технічного захисту інформації"
виключити;
б) у Положенні про технічний захист інформації в Україні
( 1229/99 ), затвердженому зазначеним Указом:
пункт 3 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами
"Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України";
у пункті 4 слова "Департаментом спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України (далі - Департамент)" замінити словами "Державною службою
спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі -
Держспецзв'язку України)";
у пункті 8:
в абзаці другому слова "Департамент спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України" замінити словами "Держспецзв'язку України";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"науково-дослідні та науково-виробничі установи
Держспецзв'язку України, державні підприємства, що перебувають в
управлінні Держспецзв'язку України та виконують завдання з питань
технічного захисту інформації";
пункт 9 виключити;
у пунктах 12, 15-17 і 20 слово "Департамент" в усіх
відмінках замінити словами "Адміністрація Держспецзв'язку України"
у відповідних відмінках;
в абзаці другому пункту 15 слова "Комітетом України з питань
стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами
"Державним комітетом України з питань технічного регулювання та
споживчої політики";
5) статтю 1 Указу Президента України від 30 листопада
2000 року N 1271 ( 1271/2000 ) "Про геральдичні знаки - емблеми і
прапори центральних органів виконавчої влади України" (зі змінами,
внесеними Указами від 29 жовтня 2003 року N 1227 ( 1227/2003 ) та
від 5 січня 2005 року N 4) ( 4/2005 ) після слів "Голова Служби
безпеки України" доповнити словами "Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України";
6) частину першу статті 1 Указу Президента України від
30 березня 2005 року N 567 ( 567/2005 ) "Про заходи щодо
впорядкування використання спеціальних світлових і звукових
сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних
засобах" після слів "Служби безпеки України" доповнити словами
"Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України".

{ Пункт 7 статті 1 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 495/2010 ( 495/2010 ) від 02.04.2010 }

2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 11 лютого 1998 року N 110
( 110/98 ) "Про заходи щодо вдосконалення криптографічного захисту
інформації в телекомунікаційних та інформаційних системах";
пункт 1 статті 3 Указу Президента України від 27 вересня
1999 року N 1229 ( 1229/99 ) "Про Положення про технічний захист
інформації в Україні";
Указ Президента України від 6 жовтня 2000 року N 1120
( 1120/2000 ) "Питання Департаменту спеціальних телекомунікаційних
систем та захисту інформації Служби безпеки України", крім статті
2;
Указ Президента України від 4 липня 2002 року N 614
( 614/2002 ) "Питання забезпечення діяльності Національної системи
конфіденційного зв'язку";
Указ Президента України від 18 вересня 2002 року N 836
( 836/2002 ) "Про заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки
держави".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 квітня 2008 року
N 333/2008вгору