Документ 333-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 2011 р. N 333
Київ
Про затвердження Порядку
та умов надання у 2011 році субвенції
з державного бюджету міському бюджетові
м. Глухова на проведення ремонтно-реставраційних
робіт на пам'ятках культурної спадщини

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок та умови надання у 2011 році субвенції з
державного бюджету ( 2857-17 ) міському бюджетові м. Глухова на
проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках культурної
спадщини, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 333
ПОРЯДОК
та умови надання у 2011 році субвенції
з державного бюджету ( 2857-17 ) міському
бюджетові м. Глухова на проведення
ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках
культурної спадщини

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у
2011 році субвенції з державного бюджету ( 2857-17 ) міському
бюджетові м. Глухова, передбаченої за програмою "Субвенція з
державного бюджету міському бюджету міста Глухова Сумської області
на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'яток культурної
спадщини" (далі - субвенція).
2. Головним розпорядником субвенції є Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства, відповідальним виконавцем - виконавчий комітет
Глухівської міськради.
3. Субвенція надається для забезпечення збереження пам'яток
історії, архітектури та містобудування м. Глухова (далі -
пам'ятки) і спрямовується на проведення робіт з:
розроблення науково-проектної документації на реставрацію,
консервацію та ремонт пам'яток;
реставрації, консервації та ремонту пам'яток (за наявності
затвердженої в установленому порядку науково-проектної
документації);
ліквідації аварійного стану пам'яток (за наявності
науково-проектної документації, необхідної для забезпечення
проведення протиаварійних та невідкладних робіт).
4. Глухівська міськрада формує у двотижневий строк після
затвердження цих Порядку та умов перелік пам'яток, проведення
ремонтно-реставраційних робіт на яких передбачається фінансувати
за рахунок субвенції (далі - перелік), погоджує його з Мінфіном і
подає на затвердження Міністерству регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства.
Пам'ятка включається до переліку у разі, коли вона визначена
програмою економічного та соціального розвитку м. Глухова,
потребує продовження зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов
робіт, що розпочаті у попередні роки, або перебуває в аварійному
стані.
5. Субвенція використовується відповідно до затвердженого
згідно з пунктом 4 цих Порядку та умов переліку.
6. Державна казначейська служба перераховує субвенцію
відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня
2010 р. N 1132 ( 1132-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 96, ст. 3399), з урахуванням вимог Порядку державного
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764
( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2374).
7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції
здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з
урахуванням положень бюджетного законодавства.
Оплата виконаних робіт здійснюється на підставі актів
виконаних робіт у межах видатків, передбачених кошторисом.
8. Державна казначейська служба інформує щомісяця до 16 числа
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства і Мінфін про обсяги
перерахованої субвенції та касові видатки у розрізі пам'яток та
заходів з їх збереження.
9. Операції, пов'язані з використанням субвенції, проводяться
у порядку, встановленому Державною казначейською службою.
10. Глухівська міськрада подає щомісяця до 5 числа
Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства звіт про результати виконання
робіт, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов, за встановленою
Міністерством формою.
11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання субвенції, а також контроль за її цільовим
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору