Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Порядок від 25.03.2009333
Документ 333-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.12.2018, підстава - 1149-2018-п

_________
Примітка.У цьому переліку застосовуються такі позначки:
“()” означає аналогічний клінічний ефект в межах фармакологічного класу. У разі відсутності різниці в інформації щодо ефективності та безпеки у переліку зазначено лікарський засіб, який доступний за найнижчою ціною з урахуванням міжнародних джерел інформації про ціни на лікарські засоби;
” означає, що є обмеження за віком або масою тіла для використання лікарського засобу;
“[сп]” означає, що лікарський засіб вимагає спеціалізованого діагностичного або спостережного обладнання, та/або спеціалізованої медичної допомоги, та/або підготовки фахівців для використання у дітей;
“[д]” означає, що наявні спеціальні вказівки для обмеження використання для дітей;
“(*)” та “(**)” означають, що особливості застосування лікарського засобу встановлюються МОЗ.

{Перелік в редакції Постанови КМ № 180 від 16.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 04.07.2017; в редакції Постанови КМ № 1081 від 13.12.2017}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2009 р. № 333

ПОРЯДОК
формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання

1. Цей Порядок визначає механізм формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, для реалізації суб'єктом господарювання на внутрішньому ринку (далі - товар) з урахуванням граничних постачальницько-збутових і торговельних (роздрібних) надбавок.

2. Гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб'єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару.

Гранична постачальницько-збутова надбавка не повинна перевищувати її встановленого розміру незалежно від кількості здійснених суб'єктами господарювання операцій з реалізації товару.

Суб'єкт господарювання, що здійснює оптову торгівлю, зазначає розмір оптово-відпускної ціни у первинних документах для проведення ним операцій з реалізації товару.

3. Гранична торговельна (роздрібна) надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб'єктом господарювання при реалізації товару через аптечну мережу.

4. Оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб'єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром.

5. Формування цін на товар здійснюється суб'єктом господарювання за такими алгоритмами:

1) ціна одиниці імпортованого товару визначається суб'єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, за формулою

Ціт = Мв (Кдр / Кмв),

де Ціт - ціна одиниці імпортованого товару;

Мв - ціна одиниці товару зазначена в декларації митної вартості;

Кдр - середній курс гривні, встановлений на міжбанківському валютному ринку України на дату, що передує даті реалізації товару, до іноземної валюти, за якою здійснюється закупівля товару;

Кмв - офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на дату митного оформлення товару, за якою здійснюється його закупівля;

{Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 449 від 22.04.2015}

2) закупівельна ціна одиниці товару визначається суб'єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром, для його подальшої реалізації через аптечну мережу, за формулою

Цз = Цов + Нпз,

де Цз - закупівельна ціна;

Цов - оптово-відпускна ціна;

Нпз - постачальницько-збутова надбавка в межах граничного розміру;

3) роздрібна ціна одиниці товару визначається суб'єктом господарювання, що здійснює реалізацію товару через аптечну мережу, за формулою

Цр = Цз + Нтр,

де Цр - роздрібна ціна;

Цз - закупівельна ціна або оптово-відпускна ціна, встановлена вітчизняним товаровиробником;

Нтр - торговельна (роздрібна) надбавка в межах граничного розміру.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2009 р. № 333

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955

1. Пункти 1 і 5 викласти у такій редакції:

"1. Установити:

1) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 12 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни;

2) на лікарські засоби і вироби медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), що придбаваються повністю або частково за бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни.

Лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 гривень за одну упаковку, не підлягають державному регулюванню, крім тих, що придбаваються за бюджетні кошти.";

"5. Мінекономіки разом з МОЗ, іншими заінтересованими органами виконавчої влади подати пропозиції щодо формування та ведення державного реєстру цін лікарських засобів і виробів медичного призначення як єдиної інформаційної бази даних.".

2. Абзаци другий і третій пункту 6 виключити.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2009 р. № 333

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 596).

2. Абзац другий постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 747 "Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 32).

3. Абзац другий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1499 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2073).

4. Підпункт 3 пункту 1 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 660 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 20, ст. 1463).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 400 "Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 13, ст. 898).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 р. № 789 "Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 41, ст. 1625).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 620 "Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 51, ст. 1696).вгору