Документ 3328-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.06.1996, підстава - 242/96-ВР


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
( Закон втратив чинність на підставі Постанови ВР N 242/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 35, ст.163 )
 
Про внесення доповнень до статті 14 Закону
України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 32, ст.343 )
 
( Вводиться в дію Постановою ВР N 3329-XII ( 3329-12 ) від 29.06.93, ВВР, 1993, N 32, ст.344 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Доповнити статтю 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 200; Відомості Верховної Ради України,1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543) новою частиною третьою такого змісту:
 
     "Громадяни, які брали участь у роботах з особливо шкідливими умовами праці, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями у 1986-1990 роках за межами зони відчуження, можуть бути віднесені до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Порядок визначення категорій цих осіб, перелік видів робіт і місць, де виконувалися зазначені роботи, встановлюються Кабінетом Міністрів України".
 
     У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою.

 
 Президент України                   Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 29 червня 1993 року
N 3328-XII
Опубліковано: "Голос України", 26 липня 1993 року.вгору