Документ 3325а-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 1129-IV

                                                          
ЗАКОН УКРАЇНИ
( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 )

Про затвердження Виправно-трудового кодексу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1971, N 1, ст.6 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Затвердити Виправно-трудовий кодекс Української
РСР ( 3325-07 ) і надати йому чинності з 1 червня 1971 року.
Стаття 2. Доручити Президії Верховної Ради Української РСР
встановити порядок введення в дію Виправно-трудового кодексу
Української РСР і затвердити перелік законодавчих актів
Української РСР, які втрачають чинність у зв'язку з введенням
Виправно-трудового кодексу Української РСР в дію.
Голова Президії Верховної
Ради УРСР О.Ляшко
Секретар Президії Верховної
Ради УРСР Я.Колотуха
м. Київ, 23 грудня 1970 року
N 3325-VIIвгору