Про норматив обігу платіжних документів в Україні
Постанова Верховної Ради України від 25.06.19933324-XII
Документ 3324-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.02.2002, підстава - 2921-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114 )

Про норматив обігу платіжних документів в Україні

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 30, ст.334 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 3789-XII ( 3789-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 12, ст.63
N 25/97-ВР від 23.01.97, ВВР, 1997, N 11, ст.95 )
З метою прискорення проходження платіжних документів Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Установити для підприємств Міністерства зв'язку України
норматив проходження банківських платіжних документів з
перерахування коштів у межах України - 7 днів, з
внутрішньообласних розрахунків - 3 дні.
2. Установам банків забезпечити: обов'язкове зазначення дати надходження платіжного документа; зарахування або списання коштів за отриманими платіжними
документами в день їх надходження; відправлення платіжних документів спецзв'язком.
Відповідальність за це покладається на банк відправника.
3. У разі перевищення нормативного терміну проходження
платежів з обслуговуючого банку відправника коштів здійснюється
безакцептне списання пені: державним податковим органом із
зарахуванням до Державного бюджету України та відправником коштів
із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки
Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за
кожний день прострочення платежу. Банк має право безакцептного
списання суми сплаченої пені з установ, винних у перевищенні
нормативного терміну платежу (Міністерства зв'язку України, банку
одержувача). ( Пункт 3 в редакції Постанови ВР N 3789-12 від
23.12.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 25/97-ВР
від 23.01.97 )
4. Ця постанова набуває чинності з моменту опублікування.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 25 червня 1993 року
N 3324-XIIвгору