Документ 332/97-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.07.2011, підстава - 2735-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 21, ст.144 }
Про внесення зміни до статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів,
норм і правил та відповідальність за їх порушення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 31, ст.200 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Підпункт 14 пункту 1 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів
України від 8 квітня 1993 року N 30-93 "Про державний нагляд за
додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх
порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23,
ст.247; 1995 р., N 29, ст. 219) викласти у такій редакції:
"14) на час виконання службових обов'язків користуватися
проїзними квитками для проїзду у міському пасажирському транспорті
(крім таксі), які можуть закуповуватися за рахунок асигнувань,
передбачених у кошторисі на утримання організації".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 червня 1997 року
N 332/97-ВРвгору