Документ 332-2001-п, попередня редакція — Редакція від 26.02.2016, підстава - 102-2016-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2001 р. № 332
Київ

Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 102 від 04.02.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1410 від 24.09.2002
Указом Президента
№ 909/2002 від 08.10.2002
Постановами КМ
№ 1976 від 25.12.2002
№ 802 від 02.06.2003
№ 702 від 20.05.2006
№ 1700 від 08.12.2006
№ 853 від 20.06.2007
№ 29 від 30.01.2008
№ 968 від 07.09.2011
№ 72 від 08.02.2012
№ 438 від 26.06.2015
№ 102 від 04.02.2016}

{Вимоги цієї Постанови не застосовуються під час реалізації проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, і кошти для реалізації яких передбачені у спеціальному фонді державного бюджету, згідно з Постановою КМ № 1090 від 05.09.2007}

На виконання статті 5 Указу Президента України від 16 листопада 2000 р. № 1242 "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету (додаються).

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 102 від 04.02.2016}

Органам Державного казначейства під час оплати рахунків на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів дотримуватися граничних сум витрат, затверджених цією постановою.

2. Керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади забезпечити включення до контрактів з керівниками державних підприємств, які перебувають у сфері їх управління, умов щодо дотримання граничних сум витрат, затверджених цією постановою.

3. Фондові державного майна забезпечити термінове винесення уповноваженими особами на виконання функцій з управління державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить більш як 50 відсотків, на розгляд загальних зборів акціонерів (учасників) питання про дотримання граничних сум витрат, затверджених цією постановою, на придбання обладнання та устаткування і комп'ютерів.

4. Установити, що бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, здійснюють витрати на придбання легкових автомобілів, придбання і утримання мобільних телефонів (крім легкових автомобілів спеціального призначення та мобільних засобів зв'язку для правоохоронних органів, збройних сил та інших військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації) за наявності бюджетних асигнувань на зазначені цілі у їх кошторисах та відсутності простроченої кредиторської заборгованості на останню звітну дату як за загальним, так і за спеціальним фондами державного бюджету.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 1410 від 24.09.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1976 від 25.12.2002, № 1700 від 08.12.2006, № 72 від 08.02.2012, № 102 від 04.02.2016}

5. Установити, що державні органи, а також установи та організації, які утримуються за рахунок державного бюджету, укладають договори оренди легкових автомобілів, вартість яких не перевищує граничних сум витрат, затверджених цією постановою.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 102 від 04.02.2016}

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністерство фінансів, Державну аудиторську службу, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим та місцеві фінансові органи.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 968 від 07.09.2011, № 102 від 04.02.2016}

Перший
віце-прем'єр-міністр України


Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 40
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2001 р. № 332

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ
на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету


Сума, гривень за одиницю

Легкові автомобілі для:


членів Кабінету Міністрів України, Глави Адміністрації Президента України

500000

обслуговування посадових осіб Адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України

250000

керівників центральних органів виконавчої влади (крім членів Кабінету Міністрів України)

110000

заступників керівників центральних органів виконавчої влади

90000

голів обласних, Севастопольської міської держадміністрацій

300000

заступників голів обласних, Севастопольської міської держадміністрацій

60000

керівників інших органів виконавчої влади, бюджетних установ і організацій

60000

Мобільний телефон:


придбання

1200

утримання (на місяць)

1500

Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша"), ноутбук

13000

Комплект меблів для:


службового кабінету члена Кабінету Міністрів України, Глави Адміністрації Президента України

30000

службового кабінету посадових осіб Адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України

25000

службового кабінету керівника центрального органу виконавчої влади (крім членів Кабінету Міністрів України)

15000

службового кабінету заступника керівника центрального органу виконавчої влади

11000

службового кабінету голів обласних, Севастопольської міської держадміністрацій

15000

службового кабінету заступника голів обласних, Севастопольської міської держадміністрацій

9000

службового кабінету керівника іншого місцевого органу виконавчої влади, бюджетної установи та організації

6500

Меблі для обладнання робочих місць працівників:


стіл письмовий

800

крісло офісне

800

стілець

300

шафа для одягу

1200

шафа для паперів

1100

сейф

2000

стіл для комп’ютера

800

Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів

5000

Примітка.

Затверджені граничні суми витрат призначені для придбання комплектних легкових автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а не окремих деталей (предметів)".

{Граничні суми витрат із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1410 від 24.09.2002, Указом Президента № 909/2002 від 08.10.2002, Постановами КМ № 1976 від 25.12.2002, № 802 від 02.06.2003, № 702 від 20.05.2006, № 853 від 20.06.2007, № 29 від 30.01.2008, № 438 від 26.06.2015, № 102 від 04.02.2016}вгору