Документ 3318-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.05.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.06.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про оголошення природних територій
міста Хмільника Вінницької області
курортом державного значення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.475 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Оголосити природні території міста Хмільника Вінницької
області курортом державного значення - курортом Хмільник.
2. Затвердити межі округу і зон санітарної охорони курорту
Хмільник (додаються).
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом затвердити режим округу і зон
санітарної охорони курорту Хмільник.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3318-VI

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 12 травня 2011 року N 3318-VI
МЕЖІ
округу і зон санітарної охорони
курорту Хмільник Вінницької області

1. Межі округу санітарної охорони
Північна межа - від точки 1, розташованої на висоті з
абсолютною відміткою 304,7 метра, проходить по азимуту
100 градусів на протязі 11090 метрів до точки 2, далі - по азимуту
108 градусів на протязі 2700 метрів до точки 3.
Довжина межі - 13730 метрів.
Східна межа - від точки 3 проходить по азимуту 138 градусів
на протязі 7350 метрів до точки 4, далі - по азимуту 190 градусів
на протязі 3450 метрів до точки 5, далі - по азимуту 200 градусів
на протязі 8400 метрів до точки 6.
Довжина межі - 19200 метрів.
Південна межа - від точки 6 проходить по азимуту 245 градусів
на протязі 4050 метрів до точки 7, далі - по азимуту 280 градусів
на протязі 3800 метрів до точки 8.
Довжина межі - 7850 метрів.
Західна межа - від точки 8 проходить по азимуту 310 градусів
на протязі 3450 метрів до точки 9, далі - по азимуту 316 градусів
на протязі 3800 метрів до точки 10, далі - по азимуту 327 градусів
на протязі 4100 метрів до точки 11, далі - по азимуту 352 градусів
на протязі 6000 метрів до точки 12, далі - по азимуту 8 градусів
на протязі 6200 метрів до точки 1, де змикається з північною
межею.
Довжина межі - 23550 метрів.
Загальна довжина меж округу - 64390 метрів.
Площа території округу - 291,5265 кв. кілометра.
2. Межі першої зони
Перша зона санітарної охорони складається з 41 окремої
ділянки.
Перша ділянка
Перша ділянка встановлюється для охорони родовища лікувальних
торф'яних грязей.
Північна межа - від точки А, розташованої на відстані
34 метрів по азимуту 335 градусів від розвідувальної свердловини
N 1, проходить по азимуту 110 градусів на протязі 240 метрів до
точки Б.
Довжина межі - 240 метрів.
Східна межа - від точки Б проходить по азимуту 200 градусів
на протязі 120 метрів до точки В.
Довжина межі - 120 метрів.
Південна межа - від точки В проходить по азимуту 290 градусів
на протязі 240 метрів до точки Г.
Довжина межі - 240 метрів.
Західна межа - від точки Г проходить по азимуту 20 градусів
на протязі 120 метрів до точки А, де змикається з північною межею.
Довжина межі - 120 метрів.
Довжина меж першої ділянки першої зони - 720 метрів, площа -
0,0288 кв. кілометра.
Друга, третя, четверта і п'ята ділянки
Друга, третя, четверта і п'ята ділянки встановлюються для
охорони відповідно свердловин N 604е, IIрк, Iе і 2е, 603е і є
колом з радіусом 50 метрів.
Довжина меж другої, третьої, четвертої і п'ятої ділянок
першої зони - 1256 метрів, площа - 0,0314 кв. кілометра.
Шоста, сьома, восьма, дев'ята і десята ділянки
Шоста, сьома, восьма, дев'ята і десята ділянки встановлюються
для охорони відповідно свердловин N 1098, 605е, 1463, 1450, 600е і
є колом з радіусом 30 метрів.
Довжина меж шостої, сьомої, восьмої, дев'ятої і десятої
ділянок першої зони - 942 метри, площа - 0,0141 кв. кілометра.
Одинадцята, дванадцята і тринадцята ділянки
Одинадцята, дванадцята і тринадцята ділянки встановлюються
для охорони відповідно свердловин 6мо, 5мо, 7мо і є колом з
радіусом 15 метрів.
Довжина меж одинадцятої, дванадцятої і тринадцятої ділянок
першої зони - 282,6 метра, площа - 0,0021 кв. кілометра.
Чотирнадцята ділянка
Чотирнадцята ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 8мо.
Північно-західна межа - від точки Д, розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 8мо по азимуту 266 градусів,
проходить по азимуту 41 градуса на протязі 60 метрів до точки Є.
Довжина межі - 60 метрів.
Північно-східна межа - від точки Є проходить по азимуту
131 градуса на протязі 60 метрів до точки Ж.
Довжина межі - 60 метрів.
Південно-східна межа - від точки Ж проходить по азимуту
221 градуса на протязі 60 метрів до точки З.
Довжина межі - 60 метрів.
Південно-західна межа - від точки З проходить по азимуту
311 градусів на протязі 60 метрів до точки Д, де змикається з
північно-західною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж чотирнадцятої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
П'ятнадцята ділянка
П'ятнадцята ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 9мо.
Північна межа - від точки І, розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 9мо по азимуту 332 градусів,
проходить по азимуту 97 градусів на протязі 60 метрів до точки К.
Довжина межі - 60 метрів.
Східна межа - від точки К проходить по азимуту 187 градусів
на протязі 60 метрів до точки Л.
Довжина межі - 60 метрів.
Південна межа - від точки Л проходить по азимуту 277 градусів
на протязі 60 метрів до точки М.
Довжина межі - 60 метрів.
Західна межа - від точки М проходить по азимуту 7 градусів на
протязі 60 метрів до точки І, де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж п'ятнадцятої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Шістнадцята ділянка
Шістнадцята ділянка встановлюється для охорони свердловин
N 1992 і 12.
Північна межа - від точки Н, розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 1992 по азимуту 315 градусів,
проходить по азимуту 90 градусів на протязі 60 метрів до точки О.
Довжина межі - 60 метрів.
Східна межа - від точки О проходить по азимуту 180 градусів
на протязі 60 метрів до точки П.
Довжина межі - 60 метрів.
Південна межа - від точки П проходить по азимуту 270 градусів
на протязі 60 метрів до точки Р.
Довжина межі - 60 метрів.
Західна межа - від точки Р проходить по азимуту 360 градусів
на протязі 60 метрів до точки Н, де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж шістнадцятої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Сімнадцята ділянка
Сімнадцята ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 10мо.
Північно-західна межа - від точки С, розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 10мо по азимуту 262 градусів,
проходить по азимуту 37 градусів на протязі 60 метрів до точки Т.
Довжина межі - 60 метрів.
Північно-східна межа - від точки Т проходить по азимуту
127 градусів на протязі 60 метрів до точки У.
Довжина межі - 60 метрів.
Південно-східна межа - від точки У проходить по азимуту
217 градусів на протязі 60 метрів до точки Ф.
Довжина межі - 60 метрів.
Південно-західна межа - від точки Ф проходить по азимуту
307 градусів на протязі 60 метрів до точки С, де змикається з
північно-західною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж сімнадцятої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Вісімнадцята ділянка
Вісімнадцята ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 11мо.
Північно-західна межа - від точки X, розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 11мо по азимуту 260 градусів,
проходить по азимуту 35 градусів на протязі 60 метрів до точки Ц.
Довжина межі - 60 метрів.
Північно-східна межа - від точки Ц проходить по азимуту
125 градусів на протязі 60 метрів до точки Ч.
Довжина межі - 60 метрів.
Південно-східна межа - від точки Ч проходить по азимуту
215 градусів на протязі 60 метрів до точки Ш.
Довжина межі - 60 метрів.
Південно-західна межа - від точки Ш проходить по азимуту
305 градусів на протязі 60 метрів до точки X, де змикається з
північно-західною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж вісімнадцятої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Дев'ятнадцята ділянка
Дев'ятнадцята ділянка встановлюється для охорони свердловин
N 6рк, 9рк, 18рк і 21рк.
Північна межа - від точки Щ, розташованої на відстані
42 метрів від свердловини N 21рк по азимуту 305 градусів,
проходить по азимуту 80 градусів на протязі 70 метрів до точки И,
далі - по азимуту 85 градусів на протязі 140 метрів до точки Е.
Довжина межі - 210 метрів.
Східна межа - від точки Е проходить по азимуту 175 градусів
на протязі 60 метрів до точки Ю.
Довжина межі - 60 метрів.
Південна межа - від точки Ю проходить по азимуту 267 градусів
на протязі 200 метрів до точки Я.
Довжина межі - 200 метрів.
Західна межа - від точки Я проходить по азимуту 350 градусів
на протязі 60 метрів до точки Щ, де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж дев'ятнадцятої ділянки першої зони - 530 метрів,
площа - 0,0126 кв. кілометра.
Двадцята ділянка
Двадцята ділянка встановлюється для охорони свердловин N 8р і
26рк.
1
Північна межа - від точки А , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 8р по азимуту 315 градусів, проходить
1 по азимуту 90 градусів на протязі 60 метрів до точки Б .
Довжина межі - 60 метрів.
1 Східна межа - від точки Б проходить по азимуту 180 градусів
1 на протязі 60 метрів до точки В .
Довжина межі - 60 метрів.
1 Південна межа - від точки В проходить по азимуту
1 270 градусів на протязі 60 метрів до точки Г .
Довжина межі - 60 метрів.
1 Західна межа - від точки Г проходить по азимуту 360 градусів
1 на протязі 60 метрів до точки А , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж двадцятої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Двадцять перша ділянка
Двадцять перша ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 5рк.
1 Північно-східна межа - від точки Д , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 5рк по азимуту 352 градусів,
проходить по азимуту 127 градусів на протязі 60 метрів до
1 точки Є .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Південно-східна межа - від точки Є проходить по азимуту
1 217 градусів на протязі 60 метрів до точки Ж .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Південно-західна межа - від точки Ж проходить по азимуту
1 307 градусів на протязі 60 метрів до точки З .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Північно-західна межа - від точки З проходить по азимуту
1 37 градусів на протязі 60 метрів до точки Д , де змикається з
північно-східною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж двадцять першої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Двадцять друга ділянка
Двадцять друга ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 23рк.
1
Північна межа - від точки І , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 23рк по азимуту 324 градусів,
1
проходить по азимуту 99 градусів на протязі 60 метрів до точки К .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Східна межа - від точки К проходить по азимуту 189 градусів
1 на протязі 60 метрів до точки Л .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Південна межа - від точки Л проходить по азимуту
1 279 градусів на протязі 60 метрів до точки М .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Західна межа - від точки М проходить по азимуту 9 градусів
1 на протязі 60 метрів до точки І , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж двадцять другої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Двадцять третя ділянка
Двадцять третя ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 2е.
1
Північна межа - від точки Н , розташованої на відстані
42,2 метра від свердловини N 2е по азимуту 322 градусів, проходить
1 по азимуту 97 градусів на протязі 60 метрів до точки О .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Східна межа - від точки О проходить по азимуту 187 градусів
1 на протязі 60 метрів до точки П .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Південна межа - від точки П проходить по азимуту
1 277 градусів на протязі 60 метрів до точки Р .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Західна межа - від точки Р проходить по азимуту 7 градусів
1 на протязі 60 метрів до точки Н , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж двадцять третьої ділянки першої зони -
240 метрів, площа - 0,0036 кв. кілометра.
Двадцять четверта ділянка
Двадцять четверта ділянка встановлюється для охорони
свердловини N 12е.
1
Північна межа - від точки С , розташованої на відстані
33,5 метра від свердловини N 12е по азимуту 346 градусів,
проходить по азимуту 105 градусів на протязі 45 метрів до
1 точки Т .
Довжина межі - 45 метрів.
1
Східна межа - від точки Т проходить по азимуту 195 градусів
1 на протязі 60 метрів до точки У .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Південна межа - від точки У проходить по азимуту
1 285 градусів на протязі 45 метрів до точки Ф .
Довжина межі - 45 метрів.
1
Західна межа - від точки Ф проходить по азимуту 15 градусів
1 на протязі 60 метрів до точки С , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж двадцять четвертої ділянки першої зони -
210 метрів, площа - 0,0027 кв. кілометра.
Двадцять п'ята ділянка
Двадцять п'ята ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 10е.
1
Північна межа - від точки Х , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 10е по азимуту 290 градусів,
1
проходить по азимуту 65 градусів на протязі 60 метрів до точки Ц .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Східна межа - від точки Ц проходить по азимуту 155 градусів
1 на протязі 60 метрів до точки Ч .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Південна межа - від точки Ч проходить по азимуту
1 245 градусів на протязі 60 метрів до точки Ш .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Західна межа - від точки Ш проходить по азимуту 335 градусів
1 на протязі 60 метрів до точки Х , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж двадцять п'ятої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Двадцять шоста ділянка
Двадцять шоста ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 6е.
1
Північна межа - від точки Щ , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 6е по азимуту 292 градусів, проходить
1 по азимуту 67 градусів на протязі 60 метрів до точки И .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Східна межа - від точки И проходить по азимуту 157 градусів
1 на протязі 60 метрів до точки Е .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Південна межа - від точки Е проходить по азимуту
1 247 градусів на протязі 60 метрів до точки Ю .
Довжина межі - 60 метрів.
1
Західна межа - від точки Ю проходить по азимуту 337 градусів
1 на протязі 60 метрів до точки Щ , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж двадцять шостої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Двадцять сьома ділянка
Двадцять сьома ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 1982.
1
Північна межа - від точки Я , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 1982 по азимуту 315 градусів,
2
проходить по азимуту 90 градусів на протязі 60 метрів до точки А .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Східна межа - від точки А проходить по азимуту 180 градусів
2 на протязі 60 метрів до точки Б .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Південна межа - від точки Б проходить по азимуту
2 270 градусів на протязі 60 метрів до точки В .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Західна межа - від точки В проходить по азимуту 360 градусів
1 на протязі 60 метрів до точки Я , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж двадцять сьомої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Двадцять восьма ділянка
Двадцять восьма ділянка встановлюється для охорони свердловин
N 11, 1981 і 1981-1.
2
Північно-східна межа - від точки Г , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 1981-1 по азимуту 339 градусів,
проходить по азимуту 114 градусів на протязі 60 метрів до
2 точки Д .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Південно-східна межа - від точки Д проходить по азимуту
2 204 градусів на протязі 60 метрів до точки Є .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Південно-західна межа - від точки Є проходить по азимуту
2 294 градусів на протязі 60 метрів до точки Ж .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Північно-західна межа - від точки Ж проходить по азимуту
2 24 градусів на протязі 60 метрів до точки Г , де змикається з
північно-східною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж двадцять восьмої ділянки першої зони -
240 метрів, площа - 0,0036 кв. кілометра.
Двадцять дев'ята ділянка
Двадцять дев'ята ділянка встановлюється для охорони
свердловини N 1989.
2
Північна межа - від точки З , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 1989 по азимуту 315 градусів,
2
проходить по азимуту 90 градусів на протязі 60 метрів до точки І .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Східна межа - від точки І проходить по азимуту 180 градусів
2 на протязі 60 метрів до точки К .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Південна межа - від точки К проходить по азимуту
2 270 градусів на протязі 60 метрів до точки Л .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Західна межа - від точки Л проходить по азимуту 360 градусів
2 на протязі 60 метрів до точки З , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж двадцять дев'ятої ділянки першої зони -
240 метрів, площа - 0,0036 кв. кілометра.
Тридцята ділянка
Тридцята ділянка встановлюється для охорони свердловин N 13 і
1983.
2
Північна межа - від точки М , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 1983 по азимуту 315 градусів,
2
проходить по азимуту 90 градусів на протязі 60 метрів до точки Н .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Східна межа - від точки Н проходить по азимуту 180 градусів
2 на протязі 60 метрів до точки О .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Південна межа - від точки О проходить по азимуту
2 270 градусів на протязі 60 метрів до точки П .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Західна межа - від точки П проходить по азимуту 360 градусів
2 на протязі 60 метрів до точки М , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж тридцятої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Тридцять перша ділянка
Тридцять перша ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 3.
2
Північна межа - від точки Р , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 3 по азимуту 315 градусів, проходить
2 по азимуту 90 градусів на протязі 60 метрів до точки С .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Східна межа - від точки С проходить по азимуту 180 градусів
2 на протязі 60 метрів до точки Т .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Південна межа - від точки Т проходить по азимуту
2 270 градусів на протязі 60 метрів до точки У .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Західна межа - від точки У проходить по азимуту 360 градусів
2 на протязі 60 метрів до точки Р , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж тридцять першої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Тридцять друга ділянка
Тридцять друга ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 4.
2
Північна межа - від точки Ф , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 4 по азимуту 315 градусів, проходить
2 по азимуту 90 градусів на протязі 60 метрів до точки Х .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Східна межа - від точки Х проходить по азимуту 180 градусів
2 на протязі 60 метрів до точки Ц .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Південна межа - від точки Ц проходить по азимуту
2 270 градусів на протязі 60 метрів до точки Ч .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Західна межа - від точки Ч проходить по азимуту 360 градусів
2 на протязі 60 метрів до точки Ф , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж тридцять другої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Тридцять третя ділянка
Тридцять третя ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 5.
2
Північна межа - від точки Ш , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 5 по азимуту 315 градусів, проходить
2 по азимуту 90 градусів на протязі 60 метрів до точки Щ .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Східна межа - від точки Щ проходить по азимуту 180 градусів
2 на протязі 60 метрів до точки И .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Південна межа - від точки И проходить по азимуту
2 270 градусів на протязі 60 метрів до точки Е .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Західна межа - від точки Е проходить по азимуту 360 градусів
2 на протязі 60 метрів до точки Ш , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж тридцять третьої ділянки першої зони -
240 метрів, площа - 0,0036 кв. кілометра.
Тридцять четверта ділянка
Тридцять четверта ділянка встановлюється для охорони
свердловини N 1991.
2
Північна межа - від точки Ю , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 1991 по азимуту 315 градусів,
2
проходить по азимуту 90 градусів на протязі 60 метрів до точки Я .
Довжина межі - 60 метрів.
2
Східна межа - від точки Я проходить по азимуту 180 градусів
3 на протязі 60 метрів до точки А .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Південна межа - від точки А проходить по азимуту
3 270 градусів на протязі 60 метрів до точки Б .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Західна межа - від точки Б проходить по азимуту 360 градусів
3 на протязі 60 метрів до точки Ю , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж тридцять четвертої ділянки першої зони -
240 метрів, площа - 0,0036 кв. кілометра.
Тридцять п'ята ділянка
Тридцять п'ята ділянка встановлюється для охорони свердловин
N 14 і 1994.
3
Північна межа - від точки В , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 1994 по азимуту 315 градусів,
3
проходить по азимуту 90 градусів на протязі 60 метрів до точки Г .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Східна межа - від точки Г проходить по азимуту 180 градусів
3 на протязі 60 метрів до точки Д .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Південна межа - від точки Д проходить по азимуту
3 270 градусів на протязі 60 метрів до точки Є .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Західна межа - від точки Є проходить по азимуту 360 градусів
3 на протязі 60 метрів до точки В , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж тридцять п'ятої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Тридцять шоста ділянка
Тридцять шоста ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 1984.
3
Північна межа - від точки Ж , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 1984 по азимуту 315 градусів,
3
проходить по азимуту 90 градусів на протязі 60 метрів до точки З .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Східна межа - від точки З проходить по азимуту 180 градусів
3 на протязі 60 метрів до точки І .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Південна межа - від точки І проходить по азимуту
3 270 градусів на протязі 60 метрів до точки К .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Західна межа - від точки К проходить по азимуту 360 градусів
3 на протязі 60 метрів до точки Ж , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж тридцять шостої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Тридцять сьома ділянка
Тридцять сьома ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 15.
3
Північна межа - від точки Л , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 15 по азимуту 315 градусів, проходить
3 по азимуту 90 градусів на протязі 60 метрів до точки М .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Східна межа - від точки М проходить по азимуту 180 градусів
3 на протязі 60 метрів до точки Н .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Південна межа - від точки Н проходить по азимуту
3 270 градусів на протязі 60 метрів до точки О .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Західна межа - від точки О проходить по азимуту 360 градусів
3 на протязі 60 метрів до точки Л , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж тридцять сьомої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Тридцять восьма ділянка
Тридцять восьма ділянка встановлюється для охорони свердловин
N 16, 1985 і 1985-1.
3
Північна межа - від точки П , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 1985-1 по азимуту 315 градусів,
3
проходить по азимуту 90 градусів на протязі 60 метрів до точки Р .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Східна межа - від точки Р проходить по азимуту 180 градусів
3 на протязі 60 метрів до точки С .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Південна межа - від точки С проходить по азимуту
3 270 градусів на протязі 60 метрів до точки Т .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Західна межа - від точки Т проходить по азимуту 360 градусів
3 на протязі 60 метрів до точки П , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж тридцять восьмої ділянки першої зони -
240 метрів, площа - 0,0036 кв. кілометра.
Тридцять дев'ята ділянка
Тридцять дев'ята ділянка встановлюється для охорони
свердловини N 1988.
3
Північна межа - від точки У , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 1988 по азимуту 317 градусів,
3
проходить по азимуту 92 градусів на протязі 60 метрів до точки Ф .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Східна межа - від точки Ф проходить по азимуту 182 градусів
3 на протязі 60 метрів до точки Х .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Південна межа - від точки Х проходить по азимуту
3 272 градусів на протязі 60 метрів до точки Ц .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Західна межа - від точки Ц проходить по азимуту 2 градусів
3 на протязі 60 метрів до точки У , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж тридцять дев'ятої ділянки першої зони -
240 метрів, площа - 0,0036 кв. кілометра.
Сорокова ділянка
Сорокова ділянка встановлюється для охорони свердловини N 7.
3
Північно-західна межа - від точки Ч , розташованої на
відстані 42,4 метра від свердловини N 7 по азимуту 269 градусів,
3
проходить по азимуту 44 градусів на протязі 60 метрів до точки Ш .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Північно-східна межа - від точки Ш проходить по азимуту
3 134 градусів на протязі 60 метрів до точки Щ .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Південно-східна межа - від точки Щ проходить по азимуту
3 224 градусів на протязі 60 метрів до точки И .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Південно-західна межа - від точки И проходить по азимуту
3 314 градусів на протязі 60 метрів до точки Ч , де змикається з
північно-західною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж сорокової ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Сорок перша ділянка
Сорок перша ділянка встановлюється для охорони свердловини
N 8.
3
Північна межа - від точки Е , розташованої на відстані
42,4 метра від свердловини N 8 по азимуту 315 градусів, проходить
3 по азимуту 90 градусів на протязі 60 метрів до точки Ю .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Східна межа - від точки Ю проходить по азимуту 180 градусів
3 на протязі 60 метрів до точки Я .
Довжина межі - 60 метрів.
3
Південна межа - від точки Я проходить по азимуту
4 270 градусів на протязі 60 метрів до точки А .
Довжина межі - 60 метрів.
4
Західна межа - від точки А проходить по азимуту 360 градусів
3 на протязі 60 метрів до точки Е , де змикається з північною межею.
Довжина межі - 60 метрів.
Довжина меж сорок першої ділянки першої зони - 240 метрів,
площа - 0,0036 кв. кілометра.
Загальна довжина меж першої зони - 10180,6 метра, площа -
0,1853 кв. кілометра.
3. Межі другої зони
Друга зона санітарної охорони складається з двох окремих
ділянок.
Перша ділянка
Перша ділянка встановлюється для охорони родовища лікувальних
торф'яних грязей.
Північно-західна межа - від точки I, розташованої на півдні
земляної дамби, що перегороджує р. Хвоса і з'єднує села Качанівку
і Жданівку, проходить уздовж дамби на протязі 875 метрів до
точки II.
Довжина межі - 875 метрів.
Північна межа - від точки II проходить по азимуту 93 градусів
на протязі 2795 метрів до точки III, далі - по азимуту 98 градусів
на протязі 625 метрів до точки IV.
Довжина межі - 3420 метрів.
Східна межа - від точки IV проходить по азимуту 194 градусів
на протязі 1975 метрів до точки V, далі - по азимуту 195 градусів
на протязі 1900 метрів до точки VI.
Довжина межі - 3875 метрів.
Південна межа - від точки VI проходить по азимуту 281 градуса
на протязі 1600 метрів до точки VII, далі - по азимуту
298 градусів на протязі 912 метрів до точки VIII.
Довжина межі - 2512 метрів.
Західна межа - від точки VIII проходить уздовж лінії
електропередачі на протязі 2075 метрів до точки IX, далі - по
азимуту 327 градусів на протязі 1125 метрів до точки I, де
змикається з північно-західною межею.
Довжина межі - 3200 метрів.
Довжина меж першої ділянки другої зони - 13882 метри, площа -
10,8694 кв. кілометра.
Друга ділянка
Друга ділянка встановлюється для охорони родовища мінеральних
вод.
Північна межа - від точки X, розташованої на висоті з
абсолютною відміткою 297,6 метра, проходить по азимуту 81 градуса
на протязі 2725 метрів до точки XI, далі - по азимуту 104 градусів
на протязі 1000 метрів до точки XII.
Довжина межі - 3725 метрів.
Східна межа - від точки XII проходить уздовж залізниці на
протязі 1275 метрів до точки XIII, далі - по азимуту 178 градусів
на протязі 2425 метрів до точки XIV, далі - по азимуту 161 градуса
на протязі 1625 метрів до точки XV, далі - по азимуту 107 градусів
на протязі 1175 метрів до точки XVI.
Довжина межі - 6500 метрів.
Південна межа - від точки XVI проходить по азимуту
228 градусів на протязі 1250 метрів до точки XVII, далі - по
азимуту 275 градусів на протязі 900 метрів до точки XVIII,
далі - по азимуту 242 градусів на протязі 1162 метрів до точки
XIX, далі - по азимуту 287 градусів на протязі 1137 метрів до
точки XX, далі - по азимуту 246 градусів на протязі 1700 метрів до
точки XXI.
Довжина межі - 6149 метрів.
Західна межа - від точки XXI проходить по азимуту
329 градусів на протязі 1825 метрів до точки XXII, далі - по
азимуту 42 градусів на протязі 2575 метрів до точки XXIII, далі -
по азимуту 317 градусів на протязі 1600 метрів до точки XXIV,
далі - по азимуту 354 градусів на протязі 2225 метрів до точки X,
де змикається з північною межею.
Довжина межі - 8225 метрів.
Довжина меж другої ділянки другої зони - 24599 метрів,
площа - 2782,79 гектара.
Загальна довжина меж другої зони - 38481 метр, площа -
38,6973 кв. кілометра.
4. Межі третьої зони
Межі третьої зони збігаються з межами округу санітарної
охорони курорту. Загальна площа становить 252,6439 кв. кілометра.
1 1 2
Примітка: точки від 1 до 12, від А до Я, від А до Я , від А 2 3 3 4 до Я , від А до Я , А , від I до XXIV - умовні.

Ситуаційний план
меж округу та зон санітарної охорони
курорту Хмільник
( 3318а-17 )вгору