Документ 3318-XII, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 09.07.1993, підстава - 3319-XII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до Закону України
"Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 30, ст.322 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3319-XII ( 3319-12 ) від 24.06.93, ВВР, 1993, N 30, ст.323 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину другу статті 4 Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.654, N 51,
ст.680) доповнити абзацом такого змісту: "надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях
зовнішньоторговельних і транзитних вантажів".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 червня 1993 року
N 3318-XIIвгору