Документ 3314-IV, перша редакція — Прийняття від 11.01.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 50
Закону України "Про прокуратуру" щодо складових
грошового утримання у разі загибелі
прокурора або слідчого прокуратури
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20,
ст.156 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину п'яту статті 50 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53,
ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474) після слів "грошового утримання
за останньою посадою" доповнити словами "що складається з
посадового окладу та надбавки за класний чин".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 січня 2006 року
N 3314-IVвгору