Документ 331/2012, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2012

Указ
Президента України

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня


ЛЕБЕДЄВА
Євгена Вікторовича

-

директора Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України, доктора хімічних наук, м.Київ


ЛОКТЄВА
Вадима Михайловича

-

академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, м.Київ


НЕКЛЮДОВА
Івана Матвійовича

-

генерального директора Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня


АНАТИЧУКА
Лук'яна Івановича

-

директора Інституту термоелектрики Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктора фізико-математичних наук, м.Чернівці


КОРДЮМА
Віталія Арнольдовича

-

завідувача відділу Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктора біологічних наук, м.Київ


МАЧУЛІНА
Володимира Федоровича

-

директора Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, м.Київ

Нагородити орденом «За заслуги» I ступеня


ЯЦКІВА
Ярослава Степановича

-

директора Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, м.Київ

Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня


НАЗАРЧУКА
Зіновія Теодоровича

-

заступника директора Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України, голову Західного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктора фізико-математичних наук, м.Львів


ПАНЧУКА
Мая Івановича

-

завідувача відділу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса Національної академії наук України, доктора історичних наук, м.Київ


ЧЕРНЕГУ
Дмитра Федоровича

-

завідувача кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", доктора технічних наук


ЯКОВЛЄВА
Миколу Івановича

-

головного ученого секретаря Національної академії мистецтв України, доктора технічних наук, м.Київ

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня


ГЕРШБЕРГА
Роальда Євгенійовича

-

завідувача лабораторії Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктора фізико-математичних наук


ГЛУЩУКА
Миколу Івановича

-

заступника директора Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна Національної академії наук України, кандидата фізико-математичних наук, м.Харків


ДУДКУ
Ірину Олександрівну

-

завідувача відділу Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного Національної академії наук України, доктора біологічних наук, м.Київ


КОВАЛЕНКА
Ігоря Миколайовича

-

завідувача відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, доктора технічних наук, м.Київ


КОНОВАЛОВА
Олександра Федоровича

-

директора Донецького наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидата фізико-математичних наук


ЛУТАЯ
Михайла Іларіоновича

-

заступника директора Національного наукового центру "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" Національної академії медичних наук України, доктора медичних наук, м.Київ


МИХАЙЛОВА
В'ячеслава Григоровича

-

завідувача відділу Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України", доктора сільськогосподарських наук, Київська область


ПІНІГІНА
Геннадія Івановича

-

директора Науково-дослідного інституту "Миколаївська астрономічна обсерваторія", доктора фізико-математичних наук


СУСЛОВА
Валентина Васильовича

-

керівника відділення державної установи "Інститут урології Академії медичних наук України", доктора медичних наук, м.Київ

Нагородити орденом княгині Ольги I ступеня


САВЧЕНКО
Олександру Яківну

-

головного наукового співробітника лабораторії Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, м.Київ

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ»


КОЛОМІЙЦЕВУ
Олексію Володимировичу

-

провідному науковому співробітникові науково-дослідного відділу наукового центру Повітряних Сил Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидату технічних наук

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»


БАЗИЦІ
Димитрію Анатолійовичу

-

генеральному директорові Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України, доктору медичних наук, м.Київ


БОГОМОЛОВУ
Віктору Олександровичу

-

заступникові ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктору технічних наук


БУГАЄВСЬКОМУ
Геннадію Миколайовичу

-

завідувачеві кафедри Національної академії природоохоронного та курортного будівництва, доктору фізико-математичних наук, м.Сімферополь, Автономна Республіка Крим


ГЕКТІНУ
Олександру Вульфовичу

-

заступникові директора Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м.Харків


ГІЗБУЛЛІНУ
Наілю Гайфулловичу

-

завідувачеві відділу Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, доктору сільськогосподарських наук, м.Київ


ГОВОРУНУ
Дмитру Миколайовичу

-

заступникові директора Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктору біологічних наук, м.Київ


ДЗЮБАНОВСЬКОМУ
Ігорю Яковичу

-

завідувачеві кафедри факультету державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського", доктору медичних наук


ДУДОРОВУ
Олександру Олексійовичу

-

професорові кафедри Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка, доктору юридичних наук


ЖУКУ
Валерію Миколайовичу

-

академікові-секретарю відділення апарату Президії Національної академії аграрних наук України, доктору економічних наук, м.Київ


ЖУРІДУ
Борису Олександровичу

-

провідному науковому співробітникові науково-дослідного відділу Науково-дослідного центру Збройних Сил України "Державний океанаріум", доктору технічних наук, м.Севастополь


ЗАГОРОДНЬОМУ
Анатолію Глібовичу

-

директорові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м.Київ


КОВАЛЬЧУКУ
Івану Платоновичу

-

завідувачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктору географічних наук, м.Київ


КОРОЛЬОВУ
Володимиру Петровичу

-

директорові Донбаського центру технологічної безпеки товариства "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського", доктору технічних наук, Донецька область


КРИВОШЕЇ
Володимиру Володимировичу

-

першому заступникові директора Українського інституту національної пам'яті, доктору історичних наук, м.Київ


МАЛАНЧУКУ
Зіновію Романовичу

-

професору кафедри Національного університету водного господарства та природокористування, доктору технічних наук, м.Рівне


МІЛЬМАНУ
Юлію Вікторовичу

-

завідувачеві відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м.Київ


МОЦІ
Олександру Петровичу

-

завідувачеві відділу Інституту археології Національної академії наук України, доктору історичних наук, м.Київ


ОВЧАРУКУ
Василю Івановичу

-

проректорові Подільського державного аграрно-технічного університету, доктору сільськогосподарських наук, Хмельницька область


ПОТЕБНІ
Григорію Платоновичу

-

заступникові директора Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького Національної академії наук України, доктору медичних наук, м.Київ


ПРИЛИПКУ
Сергію Миколайовичу

-

головному вченому секретареві Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук, м.Харків


СОЛОВЙОВУ
Володимиру Іллічу

-

завідувачеві кафедри Інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України, доктору технічних наук, м.Київ


СТЕЛЬМАХУ
Адольфу Фомичу

-

головному науковому співробітникові відділу Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, доктору біологічних наук, м.Одеса


ТИМЧЕНКУ
Анатолію Сергійовичу

-

завідувачеві лабораторії державної установи "Інститут гематології та трансфузіології Національної академії медичних наук України", доктору медичних наук, м.Київ


ЧЕПКОВУ
Ігорю Борисовичу

-

заступникові начальника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, доктору технічних наук, м.Київ


ЧУМАКОВУ
Володимиру Івановичу

-

завідувачеві кафедри Академії Військово-Морських Сил імені П.С.Нахімова, доктору технічних наук, м.Севастополь


ШКАРЛЕТУ
Сергію Миколайовичу

-

ректорові Чернігівського державного технологічного університету, доктору економічних наук

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ»


ГАЛУШКІНІЙ
Тетяні Павлівні

-

завідувачеві сектору Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, доктору економічних наук, м.Одеса

«ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ»


ХИТРИКУ
Василю Онуфрієвичу

-

директорові - головному конструктору державного підприємства "Базовий центр критичних технологій "Мікротек", кандидату технічних наук, м.Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»


АНТОНЮКУ
Олександру Васильовичу

-

проректорові Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, доктору політичних наук, м.Київ


КРЮЧКОВУ
Георгію Георгійовичу

-

завідувачеві кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору філологічних наук


РАЧИНСЬКОМУ
Анатолію Петровичу

-

вченому секретареві Національної академії державного управління при Президентові України, доктору наук з державного управління, м.Київ.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 травня 2012 року
№ 331/2012
вгору