Про створення Української академії внутрішніх справ
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.199233
Документ 33-92-п, поточна редакція — Прийняття від 27.01.1992

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 січня 1992 р. N 33
Київ
Про створення Української академії
внутрішніх справ

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Міністерства внутрішніх справ України,
погоджену з Міністерством вищої освіти, Міністерством економіки,
Міністерством фінансів, Міністерством праці, Міністерством юстиції
України та Київським міськвиконкомом, про створення в місті Києві
Української академії внутрішніх справ на базі Київської вищої
школи Міністерства внутрішніх справ СРСР імені Ф. Е. Дзержинського
та Київського філіалу Всесоюзного інституту підвищення
кваліфікації керівних працівників Міністерства внутрішніх справ
СРСР.
Створення Академії здійснити в межах асигнувань на підготовку
кадрів, що передбачаються Міністерству внутрішніх справ України.
2. Взяти до відома, що Київський міськвиконком сприятиме
зміцненню матеріально-технічної бази Української академії
внутрішніх справ.
3. Абзац шостий пункту 27 Положення про проходження служби
рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ
Української РСР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР
від 29 липня 1991 р. N 114 ( 114-91-п ), доповнити словами:
"начальниками вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх
справ";
4. Визнати таким, що втратив чинність, абзац восьмий розділу
I Основних напрямів реформи кримінально-виконавчої системи в
Українській РСР, схвалених постановою Кабінету Міністрів УРСР від
11 липня 1991 р. N 88 ( 88а-91-п ).

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА

Інд.28вгору