Документ 33-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.01.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 січня 2019 р. № 33
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 651 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2570);

пункт 35 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. № 33

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин, є:

види господарської діяльності;

порушення вимог законодавства у сфері карантину рослин, виявлені за результатами останнього заходу державного нагляду (контролю), проведеного протягом п’яти років, що передують плановому періоду;

позапланові заходи державного нагляду (контролю), проведені щодо суб’єкта господарювання протягом п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим та дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин визначено в додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері карантину рослин здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері карантину рослин, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (01)

поширення регульованих шкідливих організмів, що можуть заподіяти шкоду здоров’ю людини, на території України

шкода, завдана здоров’ю людини

види господарської діяльності

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

зараження регульованими шкідливими організмами дерев’яного пакувального матеріалу під час його виробництва, маркування, іншого поводження

збитки, завдані покупцеві (користувачеві) дерев’яного пакувального матеріалу

порушення вимог законодавства у сфері карантину рослин, виявлені за результатами останнього заходу державного нагляду (контролю), проведеного протягом п’яти років, що передують плановому періоду

3. Навколишнє природне середовище (04)

поширення регульованих шкідливих організмів на території України

шкода, завдана навколишньому природному середовищу

позапланові заходи державного нагляду (контролю), проведені щодо суб’єкта господарювання протягом п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим та дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

зараження регульованими шкідливими організмами рослин та рослинних продуктів під час їх вирощування, виробництва, переробки, зберігання, транспортування або реалізації

збитки, завдані покупцеві рослин та рослинних продуктів, збитки, завдані особі внаслідок втрати врожаю


4. Інші суспільні інтереси (06)

зараження регульованими шкідливими організмами рослин та рослинних продуктів під час їх вирощування

збитки, завдані особі внаслідок втрати врожаю
Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Види господарської діяльності*

обіг та виробництво (в тому числі вирощування) об’єктів регулювання у карантинній зоні

41

обіг та виробництво (в тому числі вирощування) насіннєвого та садивного матеріалу

41

виробництво (в тому числі вирощування) рослин у сортодослідних станціях, у плодорозсадниках, інтродукційно-карантинних розсадниках, оранжереях, ботанічних садах

25

зберігання об’єктів регулювання у сфері карантину рослин

25

виробництво (в тому числі вирощування) та обіг об’єктів регулювання у сфері карантину рослин у зоні митного контролю та на прилеглій території (трикілометровій зоні)

21

виробництво та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

41

виробництво (в тому числі вирощування) та обіг об’єктів регулювання у сфері карантину рослин у місцях виробництва або на виробничих ділянках, вільних від регульованих шкідливих організмів

30

здійснення біологічного контролю з використанням біологічних контрольних організмів

21

провадження іншої господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і торгівлею рослинами та рослинними продуктами

10

2. Порушення вимог законодавства у сфері карантину рослин, виявлені за результатами останнього заходу державного нагляду (контролю), проведеного протягом п’яти років, що передують плановому періоду

за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання виявлено порушення законодавства у сфері карантину рослин

31

за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання не виявлено порушення законодавства у сфері карантину рослин

0

3. Позапланові заходи державного нагляду (контролю), проведені щодо суб’єкта господарювання протягом п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим та дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

за результатами здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання виявлено порушення законодавства у сфері карантину рослин

31

за результатами здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання не виявлено порушення законодавства у сфері карантину рослин

0

__________
* Якщо суб’єкта господарювання може бути віднесено одночасно до більше ніж одного показника критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.вгору