Деякі питання надання платних адміністративних послуг
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.01.201133
Документ 33-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.05.2013, підстава - 309-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 січня 2011 р. N 33
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 309 ( 309-2013-п ) від 24.04.2013 }
Деякі питання надання
платних адміністративних послуг

Відповідно до пункту 32 статті 4 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що з 1 березня 2011 р. надання платних
адміністративних послуг здійснюється виключно бюджетними
установами, а також підприємствами, небюджетними установами та
організаціями, на які законодавчими актами або міжнародними
договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України, покладено повноваження щодо надання таких послуг, і
державними підприємствами, що належать до сфери управління
Державної служби технічного регулювання (далі - підприємства,
установи та організації).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:
внести до 20 лютого 2011 р. на розгляд Кабінету Міністрів
України проекти актів щодо затвердження переліків платних
адміністративних послуг із зазначенням бюджетних установ, а також
підприємств, установ та організацій і розмірів плати за надання
зазначених послуг та оприлюднити такі переліки на офіційних
веб-сайтах після їх затвердження;
забезпечити до 1 березня 2011 р. відкриття підприємствами,
установами та організаціями, що належать до сфери їх управління,
рахунків в органах Державної казначейської служби і подати
Державній фінансовій інспекції та Міністерству економічного
розвитку і торгівлі перелік таких підприємств, установ та
організацій;
подати до 15 березня 2011 р. Кабінетові Міністрів України
звіт про виконання цієї постанови.
3. Державній казначейській службі до 1 березня 2011 р.:
забезпечити відкриття та обслуговування рахунків підприємств,
установ та організацій;
затвердити порядок казначейського обслуговування рахунків
підприємств, установ та організацій.
4. Державній фінансовій інспекції разом з Державною
казначейською службою забезпечити контроль за цільовим
використанням коштів, які надходять на відкриті в органах
Державної казначейської служби рахунки бюджетних установ, а також
підприємств, установ та організацій.
5. Державній фінансовій інспекції провести перевірку
виконання цієї постанови, постанов Кабінету Міністрів України від
17 липня 2009 р. N 737 ( 737-2009-п ) "Про заходи щодо
упорядкування адміністративних послуг" (Офіційний вісник України,
2009 р., N 54, ст. 1871; 2010 р. N 78, ст. 2749) і від 11 жовтня
2010 р. N 915 ( 915-2010-п ) "Деякі питання надання
адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 78,
ст. 2749) та поінформувати до 1 квітня 2011 р. Кабінет Міністрів
України про результати перевірки.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 40вгору